Nieuws

Stichting Stibat Services zamelt in 2022 4,4 miljoen kilo batterijen en fietsaccu's in, nieuwe samenwerking op komst

In 2022 heeft Stichting Stibat Services zich ingezet voor het inzamelen van maar liefst 4,4 miljoen kilo afgedankte batterijen en fietsaccu's in Nederland. Deze prestatie is het resultaat van nauwe samenwerking met partners in het streven naar een duurzame toekomst. Stibat heeft te maken gehad met uitdagingen, zoals de opkomende batterijverordening en de voortdurende zoektocht naar verbeterde methoden voor het recyclen van lithiumbatterijen. Er staat een veelbelovende fusie met stichting OPEN op de planning 2024. Hieronder leest u over de uitdagingen en prestaties van Stibat in 2022.

Stichting Stibat Services zamelt in 2022 4,4 miljoen kilo batterijen en fietsaccu's in, nieuwe samenwerking op komst

Inzamel­percentages en de impact van lithiumbatterijen

Een opvallend aspect is de onderscheiding tussen inzamel­percentages. De wettelijk voorgeschreven rekenmethodiek voor het inzamel­percentage houdt geen rekening met de langere levensduur van lithiumbatterijen en de jaarlijkse stijging van de verkoop. Als we de lithiumbatterijen buiten beschouwing laten, behaalde Stibat een indrukwekkend inzamel­percentage van 56,7 procent. Inclusief lithiumbatterijen daalde dit percentage tot 41,4 procent. Voorzitter Iris Kieft benadrukt het belang van realistische doelstellingen, gezien de lithiumbatterijen veel langer meegaan dan de huidige normen voorschrijven. Dit onderschrijft de noodzaak van een herziening van de inzamelingmethoden om duurzaamheid te waarborgen, aldus Stibat.

Fietsaccu’s

Stichting EPAC neemt de inzameling van de fietsaccu’s voor haar rekening. De infographic in het jaarverslag geeft aardige inzichten. Zo neemt de ingezamelde hoeveelheid accu’s gestaag toe tot 305.000kg in 2022, waarbij een bescheiden 19% via de bekende inzamelmiddelen bij de fietsenwinkels. In 2022 werd er overigens ook 2,2 miljoen kg aan fietsaccu’s op de markt gebracht, dus de komende jaren kunnen we nog een flinke stroom aan afgedankte accu’s verwachten.

Voor 2024 staat er een fusie van Stibat (en daarmee ook Stichting EPAC) met Stichting OPEN op stapel. In de praktijk zult u daar weinig van merken, maar achter de schermen is er de afgelopen tijd al veel werk verzet voor besturen en medewerkers. We zullen u daar de komende maanden nader over informeren.

Lees het jaarverslag (2022) van Stichting Stibat Services.