Nieuws

Tarieven geven ons misschien meer tijd, maar veranderen niets aan de bedreiging van het concurrentievermogen van de EU

Brussel, 12 juni 2024 - De Europese Commissie heeft vandaag haar voorlopige besluit bekendgemaakt om de tarieven voor in China geproduceerde en naar de Europese Unie geëxporteerde elektrische auto's (BEV's) te verhogen. De aanvullende tarieven, die variëren van 17,4% tot 38,1%, zijn bedoeld om concurrentieverstoring als gevolg van subsidiëring tegen te gaan en komen bovenop het bestaande tarief van 10%. Tenzij China en de EU de kwestie kunnen oplossen, worden de tarieven uiterlijk op 5 juli van kracht.

Tarieven geven ons misschien meer tijd, maar veranderen niets aan de bedreiging van het concurrentievermogen van de EU

Benjamin Krieger, secretaris-generaal van CLEPA, verklaarde: "De Europese Commissie maakt zich terecht zorgen over het concurrentievermogen van de EU als industriële hub en de uitdagingen van Chinese fabrikanten, maar tarieven kunnen slechts een tijdelijk respijt geven en dragen het risico van vergelding in zich.

Wereldwijde handel vereist een gelijk speelveld en kan corrigerende maatregelen noodzakelijk maken. Protectionisme kan echter niet het antwoord zijn op het herstel van het Europese concurrentievermogen. Er zijn gezamenlijke inspanningen nodig om de EU weer aantrekkelijk te maken voor investeringen."

De Chinese automarkt vertegenwoordigt een derde van de wereldwijde industrie en veel Europese leveranciers leveren onderdelen en systemen aan zowel internationale als Chinese automakers. Zelfs in BEV's die in China worden gebouwd, zijn vaak veel onderdelen en technologieën verwerkt die door Europese leveranciers zijn gemaakt.

Autofabrikanten en toeleveranciers versnellen hun productontwikkelingscycli en investeren jaarlijks ruwweg 70 miljard euro in R&D om hun concurrentievoordeel te versterken. De grootste uitdaging voor Europa is niet een gebrek aan innovatiecapaciteit, maar de hoge energiekosten, incoherente regelgeving en beperkte toegang tot kapitaal en overheids­financiering, waardoor innovaties steeds vaker in het buitenland worden geproduceerd.

In plaats van te vertrouwen op protectionistische maatregelen die de toegang van Europese bedrijven tot cruciale markten zouden kunnen belemmeren, zouden EU-beleidsmakers zich moeten richten op het concurrerender maken van de EU.

CLEPA identificeert vijf prioriteiten om het concurrentievermogen van de EU te versterken:

  1. Investeringen voor industrialisatie versterken: Een EU-fonds voor industriële transformatie oprichten om investeringen in innovatieve groene en digitale mobiliteit te stimuleren, met speciale aandacht voor bestaande faciliteiten en sleuteltechnologieën voor klimaatneutrale mobiliteit.
  2. Een ondersteunend regelgevingskader creëren: Een coherent en stimulerend regelgevingskader voor de automobiel­industrie ontwikkelen, met de nadruk op technologische openheid, een vermindering van de administratieve lasten en realistische doelstellingen.
  3. Betaalbare en zekere aanvoer van energie en grondstoffen: De productiekosten verlagen door de energieprijzen te verlagen, het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen en gezamenlijke inspanningen te leveren om de toeleveringsketen van grondstoffen te diversifiëren.
  4. Ontwikkelen van kritieke infrastructuur: Een gecoördineerde aanpak tussen de lidstaten bevorderen om de randvoorwaarden te versterken, zoals de ontwikkeling van oplaad- en tankinfrastructuur, groene waterstof en koolstofneutrale brandstofproductie, en de ontwikkeling van het netwerk en digitale infrastructuur.
  5. Markttoegang ondersteunen: De interne markt versterken, onder meer door de toegang tot voertuig­gegevens te reguleren om de ontwikkeling van digitale mobiliteits­diensten te bevorderen. De toegang tot wereldmarkten, kapitaal en geschoolde werknemers vergemakkelijken door een gecoördineerde inspanning van de EU-lidstaten.

Door deze prioriteiten aan te pakken, streeft CLEPA ernaar het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie te vergroten en ervoor te zorgen dat deze wereldwijd marktleider blijft en voorop blijft lopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid.