Nieuws

Uitnodiging meeting CLCCR-WerkGroep "Whitebook for (Semi-)Trailers"

De EU heeft wetgeving in de maak voor het certificeren en monitoren van CO2-uitstoot van Heavy Duty Vehicles. RAI Vereniging is al lange tijd betrokken bij deze ontwikkeling. Zowel vanuit trekkers/trucks, als vanuit trailers.

Uitnodiging meeting CLCCR-WerkGroep "Whitebook for (Semi-)Trailers"

Gezien de complexiteit staat de Europese Commissie in nauw contact met de industrie over hoe deze wetgeving in te richting. CLCCR is hierin tevens een partij.

Omdat RAI Vereniging CLCCR-lid is, kunt u deelnemen aan CLCCR-werkgroepen. Op korte termijn gaat de werkgroep (semi-)trailers opnieuw van start.

Doel van de ‘werkgroep (semi-)trailers’ is nu het optuigen van een zgn. ‘Whitebook for (semi-)trailers’. Allereerst zal overeenstemming moeten worden bereikt over de thema’s die het Whitebook moet gaan bevatten.

Daarbij kunt u denken aan de volgende zaken:

  • definitie van een ‘familie-concept’ voor de (semi-)trailers
  • definitie van de beoordelingscriteria voor de specifieke familie-elementen
  • schatting luchtweerstand als belangrijkste openstaande kwestie
  • definitie en omgang van de variabelen leeggewicht, rolweerstand, luchtweerstand en hoe slimme systemen te behandelen
  • proces­beschrijving welke handelingen nodig zijn om modellen voor te bereiden op basis van de CAD-gegevens van echte voertuig­en
  • proces van de invoergegevens voor de behandeling van CFD simulatie-instrumenten
  • definitie van simulatieparameters om te voorkomen dat de CFD tool de simulatieresultaten kan beïnvloeden
  • definitie van de referentie-vracht­wagens/trekkers (generieke modellen) voor de raming van de luchtweerstand van (semi-)trailers
  • verificatie van de simulatieresultaten

De verwachting is dat de werkgroep maandelijks bijeenkomt met wellicht tussenliggende conference calls, gedurende enkele maanden. De eerste bijeenkomst is zeer snel, gezien de haast die geboden is naar de Europese Commissie.

Datum: vrijdag 20 januari
Tijdstip: 10.00-15.00u
Lokatie: VDA office Berlin, Behrenstraße 35

De agenda van de eerst bijeenkomst voor het opzetten van het Whitebook kunt u hiernaast downloaden.

Wij raden u aan uw inbreng te geven in deze werkgroep, aangezien de wetgeving er zeker gaat komen. Graag horen wij of u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om via RAI Vereniging deel te nemen aan deze CLCCR-werkgroep.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met Chris van Dijk.

Downloads

Agenda CLCCR Whitebook Meeting