Nieuws

Uitstoot broeikasgassen mobiliteits­sector 4 procent lager in Q1

De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het eerste kwartaal 4,1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2023. Dat kwam vooral doordat er minder aardgas werd verbruikt voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Verder was de uitstoot van de mobiliteits­sector, door minder wegverkeer, 4 procent lager dan een jaar eerder, meldt het CBS.

Uitstoot broeikasgassen mobiliteitssector 4 procent lager in Q1

De transportsector als geheel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar volgens het CBS wel 1,2 procent meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. Die toename is vooral toe te schrijven aan de luchtvaart. De CO2-emissies van de Nederlandse luchtvaart waren ruim 7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de emissies door de zeevaart waren hoger, 9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. De binnenvaart en het vervoer over de weg stootten in het eerste kwartaal echter minder uit dan een jaar eerder.

CO2-uitstoot landbouw +3%

De CO2-uitstoot van de landbouw was 3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2023. De landbouw gebruikte meer aardgas voor zowel elektriciteitsproductie als voor de rest van de bedrijfs­voering. Door de toegenomen elektriciteitsproductie uit zon en wind kwam de uitstoot van broeikasgassen in de elektriciteitssector 17 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2023. Ten slotte verbruikte de industrie in het eerste kwartaal van 2024 minder olie, maar meer aardgas. Per saldo bleef de uitstoot van broeikasgassen door de industrie gelijk aan die in Q1 2023.

Relevante downloads