Nieuws

Unieke innovatieprogramma’s voor duurzame mobiliteit ontvangen financiering van Nationaal Groeifonds

Onder coördinatie van RAI Automotive Industry NL en Brainport Development is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opzetten van drie innovatieprogramma’s die ingediend zijn bij het Nationaal Groeifonds. Op 30 juni is bekend gemaakt dat twee van de drie voorstellen zijn goedgekeurd. Het Rijk investeert hiermee €340 miljoen in de projecten. De totale omvang van de twee projecten samen is €876 miljoen.

Unieke innovatieprogramma’s voor duurzame mobiliteit ontvangen financiering van Nationaal Groeifonds

Het betreft voorstellen rondom de thema’s: 

  • Batterijtechnologie (Materials Independence & Circular Batteries)  - gehonoreerd
  • Laadinfrastructuur (Charging Energy Hubs) - gehonoreerd
  • Waterstoftechnologie (Innovaties en roadmaps voor een rendabele waterstofketen in mobiliteit) - niet gehonoreerd

Strategische onafhankelijkheid van schaarse materialen voor batterijen

Het Battery Competence Cluster – NL heeft met meer dan 60 bedrijven en kennisinstellingen een meerjarig programma Materials Independence & Circular Batteries opgesteld. Doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse en kritische grondstoffen voor batterijen en om kansen in de batterij-industrie te verzilveren. Het programma zet in op duurzame en circulaire batterijen, die belangrijk zijn voor de mobiliteits­sector en voor energieopslag van duurzaam opgewekte energie. Het laatste moet voor stabilisatie van het elektriciteitsnetwerk zorgen. Het project heeft €296 miljoen aan subsidie toegekend gekregen. De totale projectomvang is circa €800 miljoen.

Slim inzetten van laadinfrastructuur als oplossing voor het overvolle elektriciteitsnetwerk

De elektrificatie van de logistieke sector wordt op dit moment geremd. Voldoende laadinfrastructuur kan niet worden aangesloten vanwege congestieproblemen op het elektriciteitsnet. Heliox heeft in samenwerking met o.a. DAF, Prodrive, Shell, Scholt Energy, Firan, ElaadNL, Dynniq Energy, TNO en 20 andere bedrijven en kennisinstellingen een programma opgesteld om samen te werken aan de ontwikkeling van Charging Energy Hubs: decentrale (lokale) energiesystemen die de verbindende factor vormen tussen afnemers en leveranciers van elektriciteit. Door laadinfrastructuur, hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en andere lokale verbruikers aan elkaar te koppelen ontstaat lokale flexibiliteit op het net. Die flexibiliteit kan worden ingezet op het moment dat het elektriciteitsnetwerk de stroomvraag niet meer aan kan. Hiermee wordt zowel een oplossing geboden voor netcongestie als voor de business case van investeringen in laadinfrastructuur. Het project heeft €44 miljoen aan subsidie toegekend gekregen. De totale projectomvang is €76 miljoen.

Waterstoftechnologie als oplossing voor de verduurzaming van zwaar transport

Het derde ingediende voorstel, met Bosal Nederland B.V. als kartrekker, is het programma ‘Innovaties en roadmaps voor een rendabele waterstofketen in mobiliteit’ (H2M). Het doel was een snelle en soepele overgang naar emissievrij zwaar transport en lokale energie­voorziening (minigrids) realiseren. Helaas heeft het voorstel de Nationale Groeifonds commissie niet kunnen overtuigen en gaan de partijen op zoek naar andere manieren om belangrijke innovaties rondom waterstof naar de markt te krijgen.

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten en programma’s die zorgen voor duurzame economische groei. Voor de derde ronde (2023) is 4 miljard beschikbaar voor zowel ‘kennisontwikkeling & onderzoek’ als ‘ontwikkeling & innovatie'. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet.

Volgende stappen

De komende tijd werken RAI Automotive Industry NL en Brainport Development nauw samen met de projectpartners en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de projecten van start te kunnen laten gaan en tot een versnelling te komen van de transitie naar een duurzaam mobiliteits­systeem.

De volledige evaluatie van de commissie, inclusief de evaluatie van de voorstellen, is hier te vinden. 

Programmabureau Green & Smart mobility

RAI Automotive Industry NL en Brainport Development hebben hun krachten gebundeld in het programmabureau Green & Smart mobility om in samenwerking met publieke partners, kennisinstellingen en de Nederlandse automotive sector de lange termijn strategie van de HTSM Automotive roadmap tot uitvoering te brengen in verschillende innovatieprogramma’s. De samenwerking in en tussen de programma’s vormt de basis voor het programmatisch toewerken naar de (klimaat)doelen richting 2030 en 2050.

"Wij zijn zeer verheugd met de toekenning van deze twee projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de technologische ontwikkelingen en internationale positionering van onze Nederlandse industrie", aldus Albie van Buel, managing director RAI Automotive Industry NL en Paul van Nunen, directeur Brainport Development.