Nieuws

Verhoging BPM maakt schone, zuinige auto’s onbetaalbaar

Versneld vergroenen van mobiliteit is alleen mogelijk met aanvullende positieve financiële prikkels en meegroeiende laadinfrastructuur, stelt RAI Vereniging naar aanleiding van het IBO-klimaatrapport ’Scherpe doelen, scherpe keuzes’.

Verhoging BPM maakt schone, zuinige auto’s onbetaalbaar

Het rapport stelt een groot aantal maatregelen voor een verdere CO2-reductie voor. Een deel er van betreft de verduurzaming van mobiliteit. RAI Vereniging ondersteunt het halen van de Europese klimaatdoelstellingen en onderschrijft daarom de noodzaak dat de Rijksoverheid nu komt met voorstellen voor langjarig beleid richting 2030, ook voor de mobiliteits­sector. Dit biedt zekerheid aan consument en ondernemer. De manier waarop de ‘financiële pijn’ - veroorzaakt door de voorgestelde maatregelen - wordt verdeeld, is echter reden voor grote zorg.

Mobiliteit basisbehoefte

Volgens Huub Dubbelman, sectievoorzitter Personen­auto’s en Lichte Bedrijfs­wagens van RAI Vereniging is gemakkelijk bereikbare en betaalbare mobiliteit, naast voeding, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg, voor iedereen een basisbehoefte ‘Als het kabinet kiest voor het beboeten van auto’s met een verbrandingsmotor en tegelijkertijd elektrische voertuig­en niet stimuleert, wordt autorijden voor veel mensen onbetaalbaar.’

Aandachtspunten

Na een eerste analyse van de plannen in het IBO-klimaat rapport, dat is opgesteld door de commissie Van Geest, heeft RAI Vereniging de volgende aandachtspunten:

  • De voorgestelde 100% verhoging van de bpm is contraproductief. Een hogere aanschaf­belasting (bpm) maakt schone en zuinige auto’s onbetaalbaar. Daardoor zullen automobilisten langer blijven doorrijden in hun huidige auto en is er een extra stimulans voor het importeren van gebruikte, meer vervuilende auto’s uit het buitenland - zoals Van Geest zelf ook al concludeert.
  • Het is een gemiste kans dat stimuleringsopties, zoals een verlaagde bijtelling of aanschafsubsidies voor nul-emissie auto’s, niet zijn doorgerekend. Naast normeren en beprijzen is stimuleren óók nodig om een snelle, succesvolle transitie naar nul-emissie auto’s te realiseren. Alleen dan komt ‘betaalbaar nul-emissie rijden’ binnen bereik van zowel zakelijke - als privérijders. En ontstaat er een breder maatschappelijk draagvlak.
  • De commissie Van Geest besteedt in een variant van de plannen ook aandacht aan differentiatie in het tarief van ‘Betalen naar Gebruik’ naar de CO2 -uitstoot van de auto. Onderzoeksbureau Revnext heeft al eerder berekend dat een tarief met zo’n milieucomponent aanzienlijk meer effect heeft op het aantal gereden kilometers en de CO2-uitstoot, dan een systeem met een vlak tarief. Het is nu belangrijk dat het kabinet ook kiest voor een CO2 -component bij invoering van ‘Betalen naar Gebruik’.

Randvoorwaarden

De commissie noemt ook een aantal belangrijke randvoorwaarden om de transitie in de mobiliteits­sector te laten slagen. RAI Vereniging onderstreept twee randvoorwaarden expliciet:

  • Uit de analyse van de commissie blijkt dat de laadinfrastructuur, in lijn met het ‘laadpaalalarm’ dat RAI Vereniging eerder dit jaar sloeg, het tempo van de ingroei van elektrische voertuig¬en niet kan bijbenen. De laad- en tankinfrastructuur (elektriciteit én waterstof) mag nooit een beperkende factor zijn voor de groei van duurzame mobiliteit in Nederland. De publieke, semipublieke en private laad- en tankinfrastructuur moet daarom op orde worden gebracht voor een snelle groei van duurzame mobiliteit in de komende jaren. Om de transitie naar nul-emissie vervoer niet te hinderen moet de aanleg van de laad- en tankinfrastructuur hoog op de politieke agenda gezet worden. RAI Vereniging roept het kabinet dan ook op om hier in overleg met de sector snel meer werk van te maken.
  • Het is goed dat de commissie ook de derving van inkomsten uit auto­belastingen als gevolg van de vergroening op de politieke agenda zet. Het is onredelijk om die derving volledig binnen het autodomein te compenseren en bovendien remt het de vergroening. Daarom pleit RAI Vereniging ervoor om die derving van inkomsten uit de algemene middelen te laten komen. De mobiliteits­sector draait anders zelf op voor de dervingskosten van de succesvolle stappen die de branche op de weg naar duurzaamheid al heeft gezet. Zo bestond in 2022 al 26 procent van alle nieuw­verkopen uit elektrische auto’s.