Nieuws

Verkiezingsbijlage van RAI Vereniging geeft inzicht in standpunten mobiliteit

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

RAI Vereniging presenteert met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023 een speciale Verkiezingsbijlage bij haar uitgave van Go!Mobility Magazine. Deze Verkiezingsbijlage geeft de lezer inzicht in de standpunten over mobiliteit van verschillende politieke partijen en biedt extra houvast in het maken van een goed afgewogen keuze als het gaat om mobiliteit.

Verkiezingsbijlage van RAI Vereniging geeft inzicht in standpunten mobiliteit

Voor RAI Vereniging vormen duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid de ankers van het mobiliteits­beleid. “Mobiliteit is een grondrecht en een pijler van bestaanszekerheid. Dit betekent dat mobiliteit betaalbaar moet zijn voor alle Nederlanders”, benadrukt Frits van Bruggen, Algemeen Voorzitter van RAI Vereniging. Maar hoe denken politieke partijen over mobiliteit? Bijvoorbeeld op fiscale stimulans van zero-emissie auto’s, de kilometervergoeding, Betalen naar Gebruik of de laad- en tankinfrastructuur?

Standpunten politiek

RAI Vereniging heeft de mobiliteits­woordvoerders van een aantal grotere partijen in de Tweede Kamer gevraagd om antwoord te geven op die vraag. Het gaat hier om VVD, PVDA/GroenLinks, BBB, SP, CDA, Partij voor de Vrijheid, D66, Volt en ChristenUnie. De antwoorden moeten meer helderheid geven over waar de politieke partijen nu echt voor staan als het gaat om verkeer, vervoer en infrastructuur en welke concrete oplossingen zij aanreiken. Een greep uit alle antwoorden.

VVD: “We zorgen dat het financieel blijft lonen om elektrisch te rijden en we zorgen ervoor dat daar in de begroting van het Rijk ook op een moderne manier mee om wordt gegaan.”

BBB: “We voeren geen rekeningrijden (Betalen naar Gebruik) in naast of boven op de huidige belastingen en heffingen die al het gebruik en bezit belasten.”

GroenLinks/PVDA: “We investeren in (snel)fiets- paden in het binnen- en buitengebied, voldoende fietsstallingen (waaronder bij stations) en landelijke regelgeving wordt aangepast om (snor)scooters binnen de bebouwde kom van het fietspad te weren.”

ChristenUnie: “We maken serieus werk van de doelstelling om vanaf 2030 alleen zero emissie personen­voertuig­en in de showroom toe te staan.”

Partij voor de Dieren: “Door te investeren in nieuwe fietssnelroutes en fietsstraten vergroten we de (woon-werk)afstand die comfortabel met de fiets afgelegd kan worden.”

D66: “We willen de automobiliteit verduurzamen en zo de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terugdringen. We blijven elektrische auto’s stimuleren met subsidies en belastingvoordelen.”

Partij voor de Vrijheid: “Wij vinden dat iedereen zelf moet bepalen op welke manier iemand naar zijn of haar bestemming reist.”

CDA: “Een circulaire economie (hergebruik) op het vlak van bijvoorbeeld metalen is simpelweg nodig om concurrerend te blijven en om de leveringszekerheid van grondstoffen veilig te stellen.”

Kom meer te weten over alle politieke standpunten over mobiliteit in de Verkiezingsbijlage van GO!Mobility Magazine.

Relevante downloads