Nieuws

Verzoek tot deelname: werkgroep ‘Whitebook bodies’

CLCCR, onze Europese koepel­organisatie van trailer-, body- en opbouwfabrikanten, is door de Europese Commissie gevraagd om haar te adviseren over toekomstige CO2-wetgeving. Nu de wetgeving voor trucks deels van kracht is geworden, komt de focus te liggen op wetgeving voor trailers en bodies. Vanuit RAI Vereniging nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de CLCCR-werkgroep ‘whitebook bodies’.

Verzoek tot deelname: werkgroep ‘Whitebook bodies’

Whitebook bodies

Gezien de complexiteit staat de Europese Commissie in nauw contact met de industrie over hoe deze nieuwe wetgeving in te richting. CLCCR is hierin tevens een partij. Omdat RAI Vereniging CLCCR-lid is, kunt u deelnemen aan CLCCR-werkgroepen. Op korte termijn gaat de werkgroep van start. Doel is uiteraard het schrijven van een zogeheten ‘Whitebook for bodies’. Allereerst zal overeenstemming moeten worden bereikt over de thema’s die het Whitebook moet gaan bevatten. Daarbij is al veel geleerd tijdens het proces van het Whitebook (semi-)trailers.

Whitebook (semi-)trailers gereed

De afgelopen anderhalf jaar heeft de CLCCR-werkgroep Whitebook (Semi-)Trailers geschreven aan een voorstel dat het trailerdeel binnen de CO2-wetgeving behelst. Na het ontwerpen van de wetgeving voor trucks die moeten voldoen aan certificering en grenswaarden, volgen de trailers en bodies.

De CLCCR-werkgroep heeft februari jl. het definitieve Whitebook gepresenteerd bij DG CLIMA. RAI Vereniging was actief lid van de werkgroep, samen met twee van onze leden, WABCO en Imbema-Rhiwa.

Aanmelden en Planning

Naar verwachting zal de werkgroep bodies dit jaar 5 keer bijeenkomen, met wellicht tussenliggende conference calls. Locaties verschillen, met de focus op West-Europa. Bij deelname van RAI-leden, zal er uiteraard op worden aangestuurd dat er ook een bijeenkomst plaatst vindt bij ons in Amsterdam. De planning is dat rond het einde van dit jaar het Whitebook bodies gereed is.

Datum: vrijdag 19 mei
Tijdstip: 10.00-15.00u
Lokatie: VDA office Berlin, Behrenstraße 35

De agenda van de eerste bijeenkomst kunnen leden hieronder downloaden.

Voor het Whitebook bodies vraagt RAI Vereniging u om deel te nemen aan de werkgroep en uw expertise aan te wenden. Op deze wijze kunt u als industrie zelf meeschrijven aan komende wetgeving. Wij raden u aan om uw inbreng te geven in deze werkgroep, want dát die wetgeving gaat komen is zeker. Graag horen wij of u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om via RAI Vereniging deel te nemen aan deze CLCCR-werkgroep.

Als u vragen heeft en/of zich wilt aanmelden, neemt u dan contact op met Chris van Dijk.

Downloads

Agenda_WG CO2 Bodies_20190517_Berlin