Nieuws

Voorlopige importheffingen op Chinese elektrische auto’s

De ACEA heeft kennisgenomen van het besluit van de Europese Commissie om voorlopige compenserende heffingen in te stellen op de invoer van in China geproduceerde elektrische auto's. Dit besluit is gebaseerd op de eerste bevindingen van een vorig jaar gestart anti-subsidieonderzoek.

Voorlopige importheffingen op Chinese elektrische auto’s

Een gelijk speelveld is volgens ACEA essentieel om vrije en eerlijke concurrentie te kunnen garanderen. De koepel­organisatie benadrukt echter dat dit slechts één belangrijk onderdeel is van de mondiale concurrentiepuzzel. Wat de Europese automobielsector vooral nodig heeft om mondiaal concurrerend te zijn, is een robuuste industriële strategie op het gebied van e-mobility, zegt Sigrid de Vries, directeur-generaal van ACEA. ‘Dit betekent dat de toegang tot kritieke materialen en betaalbare energie verzekerd moet zijn, dat er een samenhangend wetgevend kader aanwezig is, voldoende laad- en waterstofinfra, marktprikkels, etc.’

Het onderzoek zal enkele maanden duren totdat de Commissie besluit of zij definitieve antisubsidiemaatregelen zal voorstellen. De lidstaten zullen vervolgens over een dergelijk voorstel stemmen.

In bijgaande documenten vindt u aanvullende informatie over het anti-subsidieonderzoek:
- ACEA persbericht
- Note on proposed duties
- EV-investigation FAQ

Relevante downloads