Nieuws

Vraag de subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 15 september aan

Heeft u een leerling of student begeleid binnen uw bedrijf? Dan kunt u de subsidieregeling praktijkleren aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt. De subsidieaanvraag ging open op 2 juni dit jaar en sluit op 15 september 2023 om 17.00 uur. Zorg dat u op tijd aanvraagt wanneer u denkt voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Vraag de subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 15 september aan

De hoogte van de subsidie is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De subsidie kunt u aan het eind van een school- of studiejaar aanvragen, na afloop van de begeleiding.

Per opleidingsniveau verschillen de voorwaarden. Voor BBL-leerlingen gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw bedrijf heeft praktijkbegeleiding aan een student van een mbo-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gebonden;
  • Uw bedrijf moet door de Samenwerkings­organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfs­leven (SBB) erkend zijn als leerbedrijf;
  • Het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie omvat minimaal 610 klokuren per studiejaar. Het studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Bij een kortere of langere begeleidingsperiode kan het minimale aantal klokuren naar rato omgerekend worden;
  • Ook moet de praktijkbegeleiding van de student aangeboden zijn op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst.

Alle informatie en voorwaarden voor het aanvragen van deze tegemoetkoming kunt u vinden op de website van de RVO. Op dezelfde website kunt u ook de aanvraag indienen.