Nieuws

Wouter Weide: ‘maximaal politiek draagvlak creëren voor mobiliteits­standpunten RAI Vereniging’

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

Nu de verkiezings­carrousel weer op volle toeren draait is dat voor RAI Vereniging hét moment om alle mobiliteits­wensen en standpunten nadrukkelijk bij alle politieke partijen voor het voetlicht te brengen. Mede om dat beïnvloedingstraject zo effectief en slagvaardig te laten verlopen, is de afdeling Strategie, beleid en communicatie van RAI Vereniging per 1 juli jl. versterkt met Public Affairs Adviseur Wouter Weide.

Wouter Weide: ‘maximaal politiek draagvlak creëren voor mobiliteitsstandpunten RAI Vereniging’

Samen met collega Dianto Leeflang fungeren beiden als tandem om ervoor te zorgen dat de mobiliteits­prioriteiten van RAI Vereniging hoger op de politieke agenda terecht komen. Met extra aandacht voor ‘Brussel’ en de grote gemeenten.

Wouter Weide heeft de afgelopen tien jaar ruime ervaring opgedaan, zowel binnen de politiek als in het brancheverenigingsleven. Dit betekent dat hij, zoals hij het zelf formuleert, ‘het gehele speelveld goed kan overzien en weet hoe de politieke hazen lopen.’

Samen met de leden

Zo was hij 4,5 jaar medewerker van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ook het werken bij een branche­organisatie is voor hem niet nieuw. Binnen de Raad Nederlandse Detailhandel, waaraan hij ruim 10,5 jaar lang was verbonden, vormde belangenbehartiging een belangrijk onderdeel van zijn takenpakket. Hij legt uit dat de Raad Nederlandse Detailhandel, die met name groot winkelbedrijven in de non-food vertegenwoordigt (Action, Ikea, Kruidvat, Gamma etc.), veel raakvlakken heeft met een branche­organisatie als RAI Vereniging. ‘Ik kijk er naar uit om juist die samenwerking met en voor de leden, alsmede die met de externe stakeholders, optimaal vorm te geven.’

Verkiezingen

De focus van de public affairs activiteiten is op dit moment primair gericht op de komende Tweede Kamerverkiezingen, benadrukt hij. ‘RAI Vereniging heeft haar standpunten inmiddels uitgebreid onder de aandacht gebracht bij de politiek. Dat is een ongoing proces. De mobiliteits­tandpunten zijn samengevat in een position paper dat naar alle politieke partijen én naar alle verkiezings­programma commissies is gestuurd. Verder heeft RAI Vereniging een bijdrage geleverd aan de brief van de Mobiliteits­alliantie en is door ons hard gewerkt aan de brief van de maatschappelijke coalitie auto­belastingen. Deze brieven zijn eveneens aan de politieke partijen gestuurd. Vervolgens zijn alle conceptverkiezings­programma’s zorgvuldig geanalyseerd en is daar waar nodig op geacteerd en in de media op gereflecteerd.’

Hij wijst er verder op dat RAI Vereniging alle ontwikkelingen met betrekking op controversieel te verklaren onderwerpen heeft gemonitord. ‘Dat zijn zaken waarvan de Tweede Kamer kan bepalen dat daar, gedurende de demissionaire status van het kabinet, geen onomkeerbare besluiten over mogen worden genomen. Denk daarbij aan de voor 2030 ingeplande invoering van een systeem van Betalen naar Gebruik.’

Verkiezingsdebat en mediamomenten

‘De periode tot aan de verkiezingen blijven we stelselmatig onze mediamomenten pakken om zo de mobiliteits­visie van RAI Vereniging zo breed mogelijk in de samenleving te ventileren. Een van de zichtbare uitingen daarvan betreft het Verkiezingsdebat dat RAI Vereniging op 30 oktober, samen met de Mobiliteits­alliantie, organiseert.’