Over de sectie RAI Aftermarket

Bij de sectie RAI Aftermarket zijn de distributeurs en aanbieders van auto-onderdelen die nodig zijn voor reparatie en onderhoud aangesloten.


Visie en missie 
De sectie RAI Aftermarket ondersteunt en promoot de collectieve belangen van de sector door invulling te geven aan de rol van spreekbuis en clubhuis namens de aangesloten leden.

  1. Wij zijn jullie spreekbuis: besluitvorming beïnvloeden ten gunste van een toekomstbestendige Nederlandse aftermarket. Direct ondersteund en in afstemming vanuit haar eigen Europese koepelorganisatie FIGIEFA en ETO.
  2. Wij zijn jullie clubhuis: Nederlandse aftermarket één centrale plek geven en haar vakmanschap, ondernemerschap en innovatiekracht promoten. 

 

Strategie en activiteiten

  1. Lobby voor huidige en toekomstige wet- en regelgeving, inclusief implementatie en monitoring door standpuntbepaling en uitdragen van relevante kerndossiers.
  2. Aanbieden van marktinformatie en branche-onderzoek door trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken.
  3. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en collectieve promotie, zoals management meetings en ‘business driven’ bijeenkomsten.
  4. Input geven aan en uitdragen van FIGIEFA & ETO activiteiten en standpunten door diverse actieve rollen binnen deze Europese koepelorganisaties te vervullen.

Bestuur  
Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter RAI Aftermarket
Johan van der Hoeven (Fource)

Bestuursleden
Peter Terlouw (Terlouw)
Cor Baltus (PartsPoint)
Dennis de Buck (HaynesPro)
Ton van Tilburg (Van Tilburg)
Marco van der Aa (Hella)

Contactgegevens 
Jeroen van de Braak   
Sectiemanager  
RAI Aftermarket  
    
Telefoon: 020 - 504 49 54  
j.vd.braak@raivereniging.nl 

Monique Loose
Secretaresse

Telefoon: +31 (0)20 - 504 49 90
m.loose@raivereniging.nl