RAI Verenigingsdag

Datum: 30-11-2016

Tijd: 13:00 tot 18:00

Locatie: Amtrium, RAI Amsterdam

Bijeenkomst gecombineerd met Algemene Ledenvergadering (ALV) van RAI Vereniging

De RAI Verenigingsdag is bedoeld voor álle leden van RAI Vereniging. Dan vinden ook de ledenvergaderingen van alle afdelingen plaats.

logo RAI Vereniging