Workshop 'Kunstmatige intelligentie en ontwerp van langere en zwaardere voertuigen'

Datum: 3 november 2021

Tijd: 15:00 tot 18:00

Locatie: Via Teams en bij de HAN, academiegebouw Engineering en Automotive,  Ruitenberglaan 29, 6826 CC Arnhem

Gemotiveerd door eisen aan veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en productiviteit neemt de complexiteit van commerciële voertuigcombinaties toe, met meer geledingen (LZV, SEC, etc.), asbesturing en hybridisering. Het realiseren van gewenste prestaties (zoals stabiliteit en ruimtebeslag) is een flinke uitdaging, en vereist een geïntegreerde aanpak waarbij groepen parameters in samenhang worden bekeken, bij verschillende ontwerpeisen.

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is vanaf begin 2021 gewerkt aan een nieuw ontwerptool op basis van kunstmatige intelligentie (AI): ENVELOPE. Een voorbeeld is gegeven in figuur 1 voor de LZV-D, met waardes voor vier parameters waarmee optimale prestaties op hoge snelheid gerealiseerd worden.Figuur 1.: Resultaten van geïntegreerde ontwerpaanpak, gericht op hoge snelheidsgedrag bij enkele rijbaanwisseling


Een ander voorbeeld is het ruimtebeslag van een SEC binnen de bestaande infrastructuur. De introductie van asbesturing resulteert in een sterke reductie van dit ruimtebeslag.

Figuur2.: Gedrag van SEC (asposities) bij 180orotonde, met en zonder asbesturing


Workshop
Op 3 november worden de resultaten besproken in een workshop bij de HAN.
 

15.00 – 15.15

Inloop

15.15 – 15.40

Ontwikkelingen voertuiginnovatie (Karel Kural)

15.40 – 16.05

Ontwerp-optimalisatie op basis van AI (Joop Pauwelussen)

16.05 - 16.15

Discussie

16.15 – 16.45

Break

16.45 – 17.20

Toepassingen: LHV-D en SEC (Joop Pauwelussen)

17.20 – 17.45

ENVELOPE-ontwerptool (Nikhil Muthakana)

17.45 – 18.00

Discussie

 

Doel van de workshop
Het doel van de workshop is het peilen van de interesse en het zoeken  naar partners voor een verdere ontwikkeling van deze ontwerptool. HAN beschikt al, samen met TU/e, over:

  1. Een database waarmee betrouwbare simulatiemodellen kunnen worden gegenereerd van willekeurige voertuigcombinaties om daarmee ,volgens gestandaardiseerde analyses, performance grootheden te bepalen. 
  2. Een tool waarmee tussen willekeurige locaties in het wegennetwerk de potentiële knelpunten worden gegenereerd ten behoeve van nadere analyses met geselecteerde voertuigcombinaties.

In combinatie met de thans nieuw ontwikkelde, op voertuigontwerp afgestemde AI-analysesoftware, is doorontwikkeling van de ontwerptool prima te doen.

Betrokken partners
Binnen het project zijn de resultaten tussentijds afgestemd met de partners EWALS, EMONS, en de netwerkorganisatie TRTA en met de TU/e en RWS als adviseur.

Locatie, contact en aanmelding
De workshop vindt plaats bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), academiegebouw Engineering en Automotive,  Ruitenberglaan 29, 6826 CC Arnhem.

De bijeenkomst is ook digitaal te volgen via Teams. U kunt dit aan ons doorgeven, dan ontvangt u de uitnodiging per mail.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Graag zien wij uw  aanmelding tegemoet. U kunt deze per e-mail sturen aan jooppauwelussen@gmail.com. Vermeld in uw mail alstublieft of u via Teams meedoet of naar de HAN komt.

HAN workshop