Webinar wagenparkverduurzaming en praktijkervaringen van de reinigingsbranche

Datum: 27 januari 2022

Tijd: 15:00 tot 16:30

Locatie: online

Wat betekent de verduurzaming van een wagenpark in de praktijk voor (gemeentelijke) afvalinzamelingsbedrijven? Deze vraag staat centraal in het webinar Wagenparkverduurzaming en vraagstukken uit de praktijk: ervaringen vanuit de reinigingssector op donderdag 27 januari a.s. van 15.00 tot 16.30 uur.

Met de komst van zero-emissiezones vanaf 2025 en de EU-richtlijn Schone Voertuigen voor aanbestedende diensten die sinds augustus dit jaar van kracht is, groeit de noodzaak om wagenparken te verduurzamen. Ook voor (gemeentelijke) afvalinzamelingsbedrijven.

Donderdagmiddag 27 januari a.s. organiseert Rijkswaterstaat een interactieve online sessie over dit thema. Samen met TNO wordt gekeken naar de ervaringen uit een vijftal DKTI (Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in transport)-projecten met batterij-elektrische en waterstof-elektrische vuilniswagens. Daarnaast gaat EVConsult in op de tankmogelijkheden voor waterstof, specifiek voor afvalinzamelings- en reinigingsvoertuigen. Tevens delen diverse convenantsdeelnemers, waaronder vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en Rotterdam en Twente Milieu, ervaringen uit de praktijk. Tijdens deze sessie heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezigen en uw eigen ervaringen te delen.

Dit webinar is opgezet vanuit het convenant duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche. Rijkswaterstaat ondersteunt de uitvoering van het convenant onder andere met kennissessies. Tijdens deze kennissessies gaan we in op praktijkvragen en reiken we concrete tools aan om zo te helpen bij het verduurzamen. Voor meer informatie over het convenant klik hier.

Interesse? Meld u nu aan.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met:
Wilco Fiechter (wilco.fiechter@rws.nl; 06 - 50 74 80 61) of
Hans Brink (hans.brink@rws.nl; 06 - 21 57 82 26)

webinar