Algemene ledenvergadering RAI Vereniging + netwerklunch

Datum: 16 november 2022

Tijd: 11:00 tot 12:00

Locatie: Flint, Amersfoort

Op 16 november vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van RAI Vereniging plaats.

De officiële uitnodiging volgt

Amtrium