Campagne Aandacht in het verkeer

Houd in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone. Dat is de boodschap van de campagne Aandacht in het verkeer.

Aandacht in het verkeer

In deze campagne van het ministerie van IM worden automobilisten en fietsers gewezen op de risico’s van het handmatig gebruik van de smartphone in het verkeer.

Het gebruik van de smartphone is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Inmiddels zijn er in Nederland minstens 8 miljoen smartphones in gebruik. In het gebruik is een verschuiving zichtbaar; mensen bellen minder en gebruiken de smartphone steeds meer voor sociale media en tekstberichten, ook vaak terwijl ze achter het stuur of op de fiets zitten.

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat de risico’s op een verkeersongeval flink toenemen als iemand tijdens het rijden bezig is met het lezen of schrijven van tekstberichten, mailen en sociale media. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (SWOV) schat dat hierdoor jaarlijks enkele tientallen verkeersdoden vallen.

Uit NIPO-onderzoek blijkt dat veel Nederlandse automobilisten zich wel bewust zijn van de gevaren. Tegelijkertijd neemt de automobilist toch regelmatig tijdens het autorijden de smartphone in de hand te gebruiken voor e-mailen en sociale media.
Rijprestaties verslechteren daardoor aanmerkelijk. Zo blijkt uit berekeningen van TNO dat iemand die drie seconden niet de op weg let om een bericht te lezen bij een snelheid van 120 km/u de lengte van een voetbalveld aflegt. Bij die snelheid is de extra remweg veertien meter.

Campagne
Tijdens de campagne, die het hele najaar loopt, worden verkeersdeelnemers onder meer via radio en tv-spots en mottoborden gestimuleerd handmatig gebruik van smartphone achterwege te laten als ze aan het rijden zijn. De politie zal gedurende de campagne extra handhaven.

Fietsende jongeren
In de tweede helft van oktober richt de campagne zich ook op fietsende jongeren. De jongerenverkeersorganisatie TeamAlert start dan samen met scholen met educatieve projecten om jongeren te wijzen op de de risico’s die ze lopen als ze op de fiets hun smartphone gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat 49 procent van de fietsers wel eens een bericht leest tijdens het fietsen en 35 procent wel eens een bericht verstuurt tijdens het fietsen.

RAI Vereniging ondersteunt de doelstelling en boodschap van de campagne van harte. Want verkeersdeelnemers moeten zich bewust zijn van het feit dat gebruik van de smartphone niet samengaat met het besturen van een auto of rijden op de fiets. Houd je aandacht bij het verkeer.