RAI Mobiliteitsdiner

24-03-2016

Jaarlijks organiseert RAI Vereniging het RAI Mobiliteitsdiner waar prominente gasten uit de mobiliteitsbranche, politiek, overheid en wetenschap voor worden uitgenodigd. In 2016 vond het RAI Mobiliteitsdiner plaats op 23 maart in Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten.

Gouden RAI Wiel
Tijdens het diner wordt de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op nationaal of internationaal niveau heeft onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer. In 2016 werd door minister Schultz van Haegen de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ uitgereikt aan Strategic Area Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Minister Schultz van Haegen: “Met zeven spraakmakende studententeams, tien succesvolle startups en 200 onderzoekers levert de Strategic Area Smart Mobility een belangrijke bijdrage aan het schoner, veiliger en betrouwbaarder maken van onze mobiliteit. In dit team krijgen jonge talenten de ruimte om succesvol te zijn en om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Dat levert mooie innovaties op.”

Duurzame mobiliteit 
De TU/e ziet in technologie een belangrijke oplossing voor het minimaliseren van de negatieve effecten van mobiliteit. Met onderwijs en onderzoek draagt de TU/e bij aan innovatieve technologieën voor duurzame mobiliteit.

Carlo van de Weijer (links op de foto), directeur van Strategic Area Smart Mobility van TU/e: “Als universiteit werken we aan oplossingen in mobiliteit en transport waardoor het nog beter, schoner én veiliger wordt. Het Gouden RAI Wiel is daarom ook een prachtige toekenning.”

 

Mobiliteit 2025
De avond werd begonnen met een kort welkomstwoord door Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging. Daarin legde hij uit dat het thema van de avond ‘Mobiliteit 2025’ was en dat in het bijzonder connected en autonomous driving aan de orde zouden komen. Eén en ander in het kader van het speerpunt van minister Schultz van Hagen gedurende het Nederlands voorzitterschap van de EU dit halfjaar. Zij sloot naadloos aan op de bespiegelingen van Van Eijck en stond uitvoerig stil bij de zelfrijdende auto en haar plannen voor de aanstaande informele Transportraad in Amsterdam.

Van Eijck schetste na het hoofdgerecht de toekomst en gaf aan in de komende 10 jaar een enorme verandering in onze mobiliteit te verwachten. Hij gaf aan dat samenwerking essentieel is om die veranderingen de goede kant op te sturen. Daarmee doelde hij niet alleen op samenwerking binnen de diverse bestuurslagen maar ook, en misschien wel juist, op samenwerking in de verschillende vervoersmodaliteiten zoals auto, fiets, gemotoriseerde tweewielers en vrachtvervoer. De hele keten dus. Hij sloot af met de voorspelling dat mobiliteit in 2025 vooral leuk is en dat zulks richting 2050 allemaal nog mooier, schoner, veiliger en leuker wordt. De vervelende taken worden overgenomen door de computer en de zaken die echt leuk zijn blijven over voor de bestuurder.

Voorgaande winnaars
Hieronder treft u de winnaars van het Gouden RAI Wiel aan.

2015 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2014 De Verkeersonderneming
2013 NS
2012 SWOV
2011 prof.mr.dr. J.P. Balkenende
2010 Advanced Automotive Design (TU Delft)
2009 prof.dr. W.J. Ockels (TU Delft)
2008 mr. G.H.N.L. Van Woerkom (ANWB)
2007 mevrouw drs. K.M.H. Peijs
2006 mr. P.A. Nouwen
2005 The Toyota Motor Corporation
2004 TNO (in het bijzonder TNO Automotive)
2003 mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter Raad voor Transportveiligheid