RAI Mobiliteitsdiner

5 november 2021

Jaarlijks organiseert RAI Vereniging het RAI Mobiliteitsdiner waar prominente gasten uit de mobiliteitsbranche, politiek, overheid en wetenschap voor worden uitgenodigd.

Het RAI Mobiliteitsdiner dat op 13 september zou plaatsvinden is geannuleerd i.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus.

Ieder jaar stellen wij tijdens het RAI Mobiliteitsdiner een actueel onderwerp centraal. Het thema van de editie van 2021 wordt ‘mobiliteitsbeleid in verkiezingstijd’. 

Gouden RAI Wiel
Tijdens het diner wordt de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op nationaal of internationaal niveau heeft onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer. 

Het Gouden RAI Wiel is in 2003 in het leven geroepen om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer of van vervoermiddelen in brede zin. 

De vijfkoppige jury van Het Gouden RAI Wiel bestaat uit voorzitters van diverse belangenorganisaties. Naast RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck hebben in de jury zitting Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW), Maxime Verhagen (Voorzitter Bouwend Nederland), Marga de Jager (Directeur ANWB) en Han ten Broeke ( Bondsvoorzitter BOVAG) 

Winnaars
Hieronder treft u de eerdere winnaars van het Gouden RAI Wiel aan.

2021 De Nederlandse Weginspecteurs
2020 geannuleerd i.v.m. Covid-19
2019 Snellaadbedrijf Fastned
2018 Melanie Schultz van Haegen
2017 Wim van der Leegte, VDL
2016 Strategic Area Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
2015 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2014 De Verkeersonderneming
2013 NS
2012 SWOV
2011 prof.mr.dr. J.P. Balkenende
2010 Advanced Automotive Design (TU Delft)
2009 prof.dr. W.J. Ockels (TU Delft)
2008 mr. G.H.N.L. Van Woerkom (ANWB)
2007 mevrouw drs. K.M.H. Peijs
2006 mr. P.A. Nouwen
2005 The Toyota Motor Corporation
2004 TNO (in het bijzonder TNO Automotive)
2003 mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter Raad voor Transportveiligheid