Scholencampagne 'Veilig op Weg'

Kinderen in het verkeer vormen een kwetsbare groep. Vooral als er grotere voertuigen zoals vrachtwagens en bussen in het spel zijn, is extra opletten geen overbodige luxe. Met Veilig op Weg kunnen scholen hun schooleducatie invullen en extra aandacht besteden aan gevaarlijke situaties in het verkeer.

Veilig op Weg

Veilig op Weg is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland. RAI Vereniging en enkele van haar leden ondersteunen dit uitstekende initiatief al vele jaren.

Doel van Veilig op Weg is het bevorderen van de veiligheid in het verkeer en het vergroten van het bewustzijn van verkeersveiligheid in relatie tot de vrachtauto en andere grote voertuigen bij schoolgaande kinderen en overige verkeersdeelnemers. Daarbij staat uiteraard de dode hoek centraal.

Doelgroepen
Veilig op Weg richt zich op kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

Lesmateriaal
De voorlichtingsochtend op school ziet er als volgt uit: eerst krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een theorieles aan de hand van interactief materiaal. Met de nationale 'Veilig op Weg'-test wordt vervolgens de kennis getoetst. Met spelborden worden de vuistregels nogmaals herhaald.

Vuistregels
De volgende twee vuistregels vormen de rode draad door de voorlichtingsles:

  • hou meer dan 3 meter afstand
  • blijf rechts en ruim achter het voertuig

Demonstratievrachtauto
Na de les krijgen de kinderen een rondleiding in en om de vrachtauto. Veilig op Weg heeft een eigen demonstratievrachtauto met oplegger die scholen in heel Nederland bezoekt.

Internet
Op de website kunnen kinderen, ouders, leerkrachten, vrijwilligers, chauffeurs en overige geïnteresseerden kennismaken met Veilig op Weg.

Voor meer informatie, zie ook een eerder gepubliceerd artikel in Go!Mobility.