Gedragscode Vergelijkend Onderzoek

De Consumentenbond heeft in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW afspraken gemaakt over de opzet, uitvoering en presentatie van vergelijkend warenonderzoek.

Deze afspaken zijn vastgelegd in een zogenaamde Gedragscode Vergelijkend Onderzoek.

Uitgangspunten van deze gedragscode zijn in ieder geval:

  • het principe van hoor en wederhoor
  • het respecteren van gevraagde vertrouwelijkheid
  • een volstrekt onpartijdige opstelling van de Consumentenbond ten opzichte van zowel het bedrijfsleven als collectiviteit enerzijds als individuele producenten en importeurs anderzijds
  • transparantie inzake het tot stand komen onderzoekresultaten en de bereidheid tot correctie.

 

Hiernaast kunnen leden van RAI Vereniging de volledige Gedragscode Vergelijkend Onderzoek downloaden. (eerst inloggen)