Stichting SIMS

Binnen de mobiliteitssector wordt informatie steeds belangrijker. Niet in de laatste plaats omdat de klant door de moderne media zeer goed geïnformeerd is. Soms zelfs beter dan de aanbieders in de mobiliteitssector.

SIMS

Voor een eigen succesvol informatiebeleid is een hoge mate van standaardisatie gewenst in de manier waarop partijen binnen de sector met elkaar (electronisch) communiceren, toegang hebben tot applicaties en gebruik kunnen maken van databases.

Eigen regie
De mobiliteitssector heeft de afgelopen decennia verzuimd een eigen informatiebeleid te ontwikkelen, waardoor een (te) grote afhankelijkheid is ontstaan van onder meer de overheid. Vanwege het grote belang van een eigen informatiebeleid en de wens om dit in eigen regie te kunnen ontwikkelen en beheren, hebben BOVAG en RAI Vereniging op 1 oktober 2009 de stichting Standaardisatie- en Informatiebeleid Mobiliteit Sector, SIMS, in het leven geroepen. 

Doelstelling
De doelstelling van SIMS is het formuleren van sectorbrede normen op het gebied van beschikbaarheid, toegankelijkheid, deelbaarheid en standaardisatie van informatie. Deze normen zijn essentieel voor de bedrijfsprocessen van bedrijven in de mobiliteitsector en de samenwerking tussen deze bedrijven en faciliteren de informatie-uitwisseling tussen bedrijf en klant.

Open informatieplatform
Een belangrijk onderdeel van informatiebeleid op basis van standaarden, is het inrichten van een eigen open informatieplatform waarmee partijen in de sector snel, efficient en effectief toegang hebben tot informatie voor hun bedrijfsvoering met applicaties van hun eigen keuze. Voor de realisatie van dit platform werkt SIMS nauw samen met het RDC, een 100% dochter van BOVAG en RAI Verenging. Op dit platform zullen zowel de (informatie)producten van RDC kunnen functioneren als (informatie)producten van andere aanbieders in de markt.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van informatiebeleid en standaardisatie zoals SIMS deze voor ogen heeft zijn:

  • Inventariseren van bestaande open standaarden voor informatietoegang, - opslag en -uitwisseling en deze ter beschikking stellen van de sector
  • Samenwerking initiëren tussen aanbieders van informatieproducten door bijv. gezamenlijk gebruik van (complexe) databases
  • Nauwe afstemming met de RDW over gegevensverstrekking en de wijze waarop deze door RDW en marktpartijen kunnen en zullen worden gebruikt.

 

Voor nadere informatie zie www.sims4u.org