Autovak in het land

Het doel van 'Autovak in het land' is het verhogen van ledencontact en leden meer betrekken bij de activiteiten van Autovak.

Molen

Vaak blijkt dat men te weinig op de hoogte is van de vele activiteiten die het secretariaat en RAI Vereniging organiseren. Daardoor vervaagt de toegevoegde waarde van het RAI lidmaatschap. De aanpak kent de volgende speerpunten: regiobijeenkomsten, intensief ledenbezoek, interactie door meer leden te betrekken in de activiteiten en een efficiëntere communicatie.

Regiobijeenkomsten
Jaarlijks worden minimaal drie regiobijeenkomsten georganiseerd waarmee Autovak het land ingaat. Hier wordt toegelicht wat Autovak voor de leden heeft bereikt en waaraan men werkt. Er worden actuele onderwerpen behandeld en besproken door externe partijen. De bijeenkomsten worden ook benut als netwerkevenement en altijd georganiseerd bij een lid in huis.

Ledenbezoeken
RAI afdeling Autovak heeft tussen 350 en 400 aangesloten lidbedrijven. Het secretariaat bestaat uit drie personen. De praktijk wijst uit dat met ledenbezoek slechts een beperkt gedeelte van de achterban wordt bereikt. “Autovak in het land” wil hier verandering in brengen. Met een strakke bezoekplanning van secretariaatmedewerkers en bestuursleden worden de leden eens in de twee jaar bezocht. Hierdoor krijgen leden direct voeding over RAI afdeling Autovak en haar activiteiten en worden directe behoeften geïnventariseerd. Mocht u interesse hebben in een gesprek, neem dan contact op met Martijn van Eikenhorst, Adjunct Secretaris afdeling Autovak, 020-5044923 of m.v.eikenhorst@raivereniging.nl.

Productgroepen
Bestuursleden zijn van oudsher actief betrokken bij het beleid en de activiteiten van RAI afdeling Autovak. Dit is een belangrijk element in het succes van de afdeling. Toch zijn er ook nadelen. De kennis bij de leden van wat de afdeling doet wordt beperkt en daarmee de betrokkenheid. Ook de tijdsinvestering voor bestuursleden is soms erg groot.
Met de opzet van productgroepen wordt de betrokkenheid van leden verbeterd, omdat zij voor de bezetting zorgen en dus actief meedenken over activiteiten en beleid. De volgende productgroepen worden opgestart: Activiteiten & Communicatie, Opleidingen en ICT & Marktonderzoek.

PG Communicatie
Vanwege de diversiteit in de achterban is één model van communicatie weinig effectief. Meerdere vormen, afgestemd op de beoogde doelgroep en een slimmer gebruik van de huidige middelen, moeten tot verbetering leiden. Momenteel wordt gecommuniceerd via nieuwsbrieven, circulaires, website en bijeenkomsten.

PG Activiteiten
Wat is de meest efficiënte opzet van regiobijeenkomsten? Hoe moet de ledendag van dit jaar eruit zien? Aan welke andere activiteiten is behoefte? Dit zijn vragen waarop deze commissie antwoorden geeft.

PG Opleidingen
Van oudsher kent afdeling Autovak een Opleidingscommissie. Zij peilt behoeftes bij de leden voor sectorspecifieke opleidingen en zet deze in de markt voor gunstige condities. Het aantal opleidingen moet worden uitgebreid voor de diverse doelgroepen van afdeling Autovak. 

Voor meer informatie: Martijn van Eikenhorst, Adjunct Secretaris afdeling Autovak, m.v.eikenhorst@raivereniging.nl.