RAI Aftermarket Platform

Bij het RAI Aftermarket Platform zijn aangesloten de distributeurs en aanbieders van auto-onderdelen die nodig zijn voor reparatie en onderhoud.

Aftermarket

Visie en missie
Het RAI Aftermarket Platform ondersteunt en promoot de collectieve belangen van de sector door invulling te geven aan de rol van spreekbuis en clubhuis namens de aangesloten leden.

  1. Wij zijn jullie spreekbuis: besluitvorming beïnvloeden ten gunste van een toekomstbestendige Nederlandse aftermarket. Direct ondersteund en in afstemming vanuit haar eigen Europese koepelorganisatie FIGIEFA en ETO.
  2. Wij zijn jullie clubhuis: Nederlandse aftermarket één centrale plek geven en haar vakmanschap, ondernemerschap en innovatiekracht promoten. 

 

Strategie en activiteiten

  1. Lobby voor huidige en toekomstige wet- en regelgeving, inclusief implementatie en monitoring door standpuntbepaling en uitdragen van relevante kerndossiers.
  2. Aanbieden van marktinformatie en branche-onderzoek door trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken.
  3. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en collectieve promotie, zoals management meetings en ‘business driven’ bijeenkomsten.
  4. Input geven aan en uitdragen van FIGIEFA & ETO activiteiten en standpunten door diverse actieve rollen binnen deze Europese koepelorganisaties te vervullen.
  5. Aanbieden van een centraal secretariaat voor aangesloten leden voor sectie RAI Aftermarket en RAI Vereniging als totaal. 

 

Bestuur 
Cor Baltus, voorzitter (PartsPoint)
Anton van Gils (Sator/LKQ)
Bart Timmermans (Johnson/Varta)
Peter Terlouw (Terlouw Diesel Techniek)
Chris Kimman (Mivar)
Ton van Tilburg (Van Tilburg)