RAI Equipment Platform

Het RAI Equipment Platform vertegenwoordigt 53 bedrijven, bijna allen fabrikant, importeur en leverancier van werkplaatsequipment, carwash en handgereedschappen.

garage

De markt bestaat in de basis uit vijftien fabrikanten/importeurs van werkplaatsuitrusting, vijf carwash fabrikanten en ongeveer twintig importeurs van handgereedschappen. Zij kenmerkt zich als een compacte markt met veel marktaanbieders en heeft dus ook een brede marktwerking.

Leden van het RAI Equipment Platform leveren aan auto-importeurs, merkdealers, universele garages, schadebedrijven, bandenspecialisten, truck- en trailerbedrijven en pompstations.

Doelstelling 
De doelstelling van het RAI Equipment Platform is tweeledig:

  1. Wij zijn jullie spreekbuis
  2. Wij zijn jullie clubhuis

Wij zijn jullie spreekbuis
Het doel hiervan is de besluitvorming te beïnvloeden ten gunste van een toekomstbestendige Nederlandse Equipment, Carwash en Tools industrie, direct ondersteund vanuit de eigen Europese koepelorganisatie EGEA.

Dit wordt bereikt door input te geven aan en het uitdragen van EGEA-activiteiten en standpunten. Daarnaast vindt  lobby plaats voor huidige en toekomstige wet- en regelgeving en de implementatie daarvan.

Kerndossiers
Jaarlijks worden door het bestuur van het RAI Equipment Platform, in samenspraak met de leden, de kerndossiers vastgesteld. De vijf kerndossiers voor 2017 zijn:

  1. Europese harmonisatie APK: ondersteunen en bijdragen aan het behoud van het Nederlandse APK systeem en daarbij het gebruik en toepassen van de juiste equipment, rekening houdend met de huidige en bestaande equipment in de markt.
  2. Controle en handhaving op het gebruik en werking van roetfilters binnen de APK.
  3. Tailpipe & OBD: binnen de APK moeten zowel Tailpipe en OBD toegepast worden voor Euro 3 en 4 voertuigen. Op dit moment schrijft de RDW alleen een OBD-meting voor. 
  4. eCall en borging voor voertuigdata: waarborgen en wettelijk vastleggen van een gelijkwaardige concurrentiepositie voor alle betrokken stakeholders aangaande de toegankelijkheid, gebruik van voertuigdata en toepassingsmogelijkheden van draadloze communicatie met en vanuit het voertuig. Ondersteuning en uitdragen van de campagnes Right to connect & Freedom to choose.
  5. Euro V/VI en opvolging RICARDO-adviezen: verbetering doorvoeren voor het digitaal beschikbaar stellen van technische informatie voor reparatie en onderhoud. Ondersteuning aan de campagne right-to-repair.

 

Wij zijn jullie clubhuis
Het doel hiervan is het vakmanschap, ondernemerschap en innovatiekracht van de Nederlandse toeleveringsindustrie te promoten en één centrale plek te geven. Daarnaast moet een omgeving gecreëerd worden waar de markt zich thuis voelt. 

Dit wordt bereikt door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en collectieve promotie en de leden actief te betrekken bij en informeren over de werkzaamheden (voor en door de leden). Daarnaast is het belangrijk om input te  geven aan en het uitdragen van EGEA-activiteiten en standpunten. 

Bestuur RAI Equipment Platform

 

Van links naar rechts:
Michiel Nijboer (Voorzitter) - directeur Nijboer Blijstra Techniek en Arex
Leon Andriessen - directeur Andriessen Groep
Bernard de Graaf - directeur Rupro Beheer
Arian van den Berg - directeur Stokvis Equipment
Arthur Wessels - directeur WashTec Benelux