RAI Industry Platform

Sinds meer dan 50 jaar vertegenwoordigt het RAI Industry Platform de belangen van de Nederlandse Automotive toeleverindustrie, o.a. bij de overkoepelende Europese brancheorganisatie CLEPA in Brussel. RAI Vereniging was één van de drie founding members van de CLEPA in 1959.

Het RAI Industry Platform organiseert regelmatig Captains Dinners en Management Meetings, waarbij de leden door internationale sprekers op de hoogte worden gebracht van de laatste trends en ontwikkelingen in de industrie. 

Tech-days
Daarnaast organiseert het RAI Industry Platform gemeenschappelijke introducties en presentaties bij OEM’s, de zogenaamde Tech-days. In de afgelopen 12 maanden presenteerden de leden hun laatste innovaties en technologieën bij o.a. Volvo in Götenborg, BMW in München,Toyota in Brussel en Jaguar Land Rover in Gaydon. Ook de gemeenschappelijke stand op de IAA 2015 was een nieuw initiatief van het RAI Industry Platform. 

Het RAI Industry Platform maakte in 2014 een nieuwe start met een bestuur ‘nieuwe stijl’ en concentreerde zich op het ondersteunen van haar leden bij marktinformatie, introducties, alsmede wetgevingsvraagstukken. Dit laatste samen met haar Europese koepel (CLEPA) en haar diverse werkgroepen. 

Leden
Het RAI Industry Platform vertegenwoordigt binnen RAI Vereniging de collectieve belangen van ongeveer 45 Nederlandse bedrijven die actief zijn in de automotive toeleveringsindustrie. Dit in samenwerking en partnership met haar overkoepelende Europese brancheorganisatie CLEPA.

Activiteiten
Het platform organiseert activiteiten die zich richten op:
- Netwerkbijeenkomsten en collectieve promotie
- Wet- en regelgevings vraagstukken
- Marktinformatie en onderzoek 

Samenwerking
Het platform werkt o.a. samen met:
- AutomotiveNL
- NEVAT Holland Automotive
- Diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties, consulaten en mediapartners 

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Eddy van der Vorst (voorzitter)
Arjen van Gelderen
Frank Toebes
Ted Straten
Bart van der Weiden

Activiteitenoverzicht
Op de RAI Verenigingsdag 2015 werd het eerste exemplaar van het boekje met een compleet activiteitenoverzicht 2014/2015 van het RAI Industry Platform officieel gepresenteerd. Hiernaast kan de pdf van het boekje gedownload worden. Kijk hier voor de blader-pdf.