Voor de leden door de leden

Alle initiatieven, lobby werkzaamheden, themadagen en netwerkmomenten die Autovak initieert staan in het teken van de leden. Deze initiatieven ontstaan door markt en politieke ontwikkelingen en door de vraag van leden. Het is van zelfsprekend dat leden zeggenschap hebben binnen de organisatie. Niet alleen via besturen, maar ook door project-, werk- en klankbordgroepen.

Autovak gevelschild

Ook in 2015 organiseren we onder de noemer 'Voor de leden door de leden' een aantal vaste netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke sessies. Deze activiteiten vinden plaats verspreid over het hele jaar en zijn toegankelijk voor alle leden van Autovak.