Filter op:
 • APK.jpg

  Introductie: APK in Nederland

  21-12-2015

  De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring voor voertuigen. De keuring heeft als doel de verkeersveiligheid te vergroten en het milieu te beschermen...

 • NKL.jpg

  Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL)

  Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is het centrale aanspreekpunt voor innovatie rond publieke laadinfrastructuur. Het NKL is een samenwerkingsverband dat in 2014 is...

 • logo rdw.jpg

  Tarieven RDW 2015 op het gebied van toelatingen en keuringen

  Bijna alle tarieven van de RDW voor 2015 op het gebied van toelatingen en keuringen zijn hetzelfde als in 2014.

 • Stichting RKF

  Het beheer van, en verantwoordelijkheid voor het RKF-keurmerk ligt bij de Stichting Keurmerk Fietsverlichting. Deze bestaat uit een Bestuur en een Technische Commissie.

 • ALK.jpg

  Keurmerk Autolaadkranen (ALK)

  Een jaarlijkse keuring van autolaadkranen (ALK) is verplicht. Autolaadkranen worden namelijk intensief gebruikt en bij onvoldoende onderhoud kan de vereiste veiligheid in het geding komen.

 • t8-intelligent-transport-page.jpg

  Data, Informatie en Standaardisatie

  Het is duidelijk welk belang voor onze sector data en informatie binnen de wereld van de mobiliteit nu al hebben en in de nabije toekomst nog gaan krijgen. Het binnen de sector hebben van ...

 • IVDM.jpg

  IVDM

  Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) werkt samen met en namens de mobiliteit branche aan een duurzame toekomst. Het kenniscentrum van RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA Schadeherstel en...

 • verkeersknooppunt.jpg

  Provincies en andere lagere overheden

  Vrijwel alle provincies participeren in de programma’s Connecting Mobility en Beter Benutten en zoeken in toenemende mate de samenwerking met het bedrijfsleven.

 • logo rdw.jpg

  RDW

  Voertuigen met ITS-voorzieningen voldoen niet automatisch aan alle technische eisen die nodig zijn om op de weg toegelaten te worden.

 • trajectcontrole.jpg

  NDW (Nationale Databank Wegverkeergegevens)

  De NDW is het landelijke knooppunt van alle data die per provincie over voertuigbewegingen worden verzameld met sensoren in, naast en boven de weg.