Automotive BER 461/2010 en richtsnoeren

5 augustus 2013

Sinds 1 juni 2010 is Verordening 461/2010, de zogenaamde Automotive BER, van kracht voor de mededingingswetgeving in de aftermarket.

Europese commissie

De Europese Commissie heeft op 27 mei 2010 de wetstekst en aanvullende richtsnoeren gepubliceerd.

De verkoop van nieuwe personen- en bedrijfsauto’s valt sinds 1 juni 2013 onder de nieuwe algemene groepsvrijstelling, Verordening 330/2010.

  


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927