Onderzoek BCG: concurrentie Europese automotive aftermarket verhevigt

22 augustus 2012

De Europese automotive aftermarket blijft tot 2020 onder druk staan, concludeert de Boston Consulting Group (BCG) in het rapport "The European Automotive Landscape" dat in opdracht van ACEA, de koepelorganisatie van Europese autofabrikanten, is uitgevoerd.

BCG

Europese automobilisten profiteren volgens het onderzoek de komende jaren van de verhoogde markttransparantie en de lagere onderhoudskosten. Tussen 2003 en 2010 zijn de gemiddelde onderhoudskosten met 21 procent gedaald. Dit is vooral toe te schrijven aan de verbeterde kwaliteit van auto-onderdelen. In combinatie met de hevige concurrentie, de langere onderhoudsintervallen en de verzadigde Europese automarkt, verwacht de BCG dat de druk op de automotive aftermarket tot 2020 hoog zal blijven.

Kansen
Toch ziet de Boston Consulting Group kansen voor zowel het universele als het gebonden kanaal. Universelen hebben baat bij het groeiende prijsbewustzijn onder consumenten en zij kunnen hun concurrentiepositie verstevigen door hun dienstenpakket uit te breiden of zich juist meer te specialiseren, aldus het onderzoek.

Betrouwbaarheid
Voor het merkkanaal ligt de uitdaging er in om prijsstrategieën te ontwikkelen zonder dat dit leidt tot erosie van de marges. Als partners van OEM’s kan dit kanaal bovendien profiteren van de introductie van nieuwe technologieën op het gebied van brandstofbesparing en voertuigelektronica. En het merkkanaal heeft als voordeel dat het bekend staat om de kwaliteit en betrouwbaarheid.

Marktaandeel
BCG komt tot de conclusie dat het dealerkanaal en het ongebonden kanaal aan elkaar gewaagd zijn en de verschillen tussen de twee distributieketens langzaam wegebben. Het marktaandeel van de onafhankelijken in West-Europa zal tot 2020 nog met 6 procent kunnen groeien, aldus de studie.


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927