Filter op:
 • 110901_LZV_024-2.jpg

  Langere en Zwaardere Voertuigen (LZV)

  LZV´s zijn vrachtautocombinaties die langer en/of zwaarder zijn dan de wettelijke eisen die in Nederland normaal gesproken zijn toegestaan (25,25 m i.p.v. 18,75 m lengte en 60 ton i.p.v...

 • iStock_000005806370Large.jpg

  Regeling Voertuigen

  In de Regeling Voertuigen zijn alle technische eisen opgenomen waaraan alle wegvoertuigen en voertuigcombinaties in Nederland moeten voldoen.

 • Europese Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

  De Europese Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakkingen en verpakkingsafval is op 31 december 1994 gepubliceerd en sindsdien een aantal keer gewijzigd.

 • registratie.jpg

  REACH - Preregistratie

  17-01-2014

  Het ECHA heeft in totaal meer dan 2 miljoen preregistraties ontvangen. Bedrijven die op tijd (vóór 1 december 2008) hun preregistratie hebben ingediend, kunnen profiteren van de verlengde...

 • wetboek.jpg

  Toekomstige aanpassingen annex II

  18-08-2016

  Bijlage II van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken is diverse malen aangepast. Informatie over toekomstige aanpassingen en voorstellen voor aanpassing van deze bijlage kunt u...

 • Ce-logo (1).jpg

  CE-Markering - algemeen

  CE staat voor Conformité Européenne. De CE-markering is een merkteken dat ondernemers wettelijk verplicht zijn aan te brengen op bepaalde producten. Met het teken geeft de fabrikant of de...

 • iStock_000012926189Large.jpg

  REACH - Veiligheidsinformatieblad (VIB)

  25-08-2015

  De Engelse term voor een VIB is 'Safety Data Sheet', afgekort SDS. Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof...

 • etiket brandstofverbruik.jpg

  Brandstof - Nederlands energie-etiket

  23-09-2013

  Het Nederlandse energie-etiket is uitgebreider dan de huidige minimale eisen uit de Europese Richtlijn, omdat het voorzien wordt van een energie-efficiëntieklasse (ofwel zuinigheidslabel of...

 • Publicaties.jpg

  REACH - Gevolgen voor gebruikers en leveranciers

  09-09-2013

  Professionele gebruikers van stoffen en preparaten beschikken op basis van de arbowetgeving al geruime tijd over de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen. Als gevolg van REACH zullen de...

 • Europese Richtlijn batterijen en accu's

  05-09-2013

  De Europese Richtlijn voor batterijen en accu's, ook bekend als Richtlijn 2006/66/EG, is op 26 september 2006 gepubliceerd en sindsdien een aantal keer gewijzigd. Door de publicatie van...