Filter op:
 • fietsers in het donker.jpg

  Fietsverlichting: wat zijn de regels in Nederland?

  De bepalingen omtrent fietsverlichting staan in de Regeling Voertuigen (RV) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

 • fietspad amsterdam.jpg

  Wettelijke eisen fietsen

  Voor fietsen is door de EU geen Richtlijn met specifieke eisen opgesteld. Fietsen vallen onder de Richtlijn Algemene ProductVeiligheid (Richtlijn APV) met algemene voorschriften waaraan...

 • IMG_0170.jpg

  FAQ praktijkverbruik zuinige auto's

  Al geruime tijd worden vragen gesteld over het feitelijke brandstofverbruik van personenauto’s ten opzichte van het verbruik volgens de Europese testcyclus c.q. de fabrieksopgave.

 • stootbalk.jpg

  Stootbalk aan achterzijde voertuig

  De eisen voor een stootbalk aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens zijn beschreven in Richtlijn 70/221/EEG inzake brandstoftanks en onderrijbeveiligingen tegen klemrijden...

 • meeneemheftruck.jpg

  Meeneemheftrucks

  Meeneemheftrucks op voertuigen worden gezien als lading.

 • Voorraad_autos.jpg

  Restantvoorraad - Inleiding

  14-10-2013

  Als voertuigen een typegoedkeuring hebben, dan heeft die typegoedkeuring een beperkte geldigheid. Wanneer zo'n typegoedkeuring zijn geldigheid verliest, kan voor zo'n voertuig ook geen...

 • kalender.jpg

  Restantvoorraad - Ingangsdata restantvoorraadregeling

  13-10-2013

  Richtlijnen en Verordeningen hebben over het algemeen twee belangrijke ingangsdata: de datum waarop nieuwe typegoedkeuringen moeten voldoen, en de datum waarop nieuwe registraties moeten...

 • Publicaties.jpg

  Restantvoorraad - Regelgeving

  12-10-2013

  Alhoewel veel van de bepalingen over de restantregeling bekend en duidelijk zijn, dient zich met enige regelmaat de vraag aan: wat mag, moet en mag niet, en waar staat dat nou allemaal in de...

 • Nieuwe autos.jpg

  Restantvoorraad - Maximum aantal en duur van de restantregeling

  11-10-2013

  Het maximum aantal voertuigen dat mag worden opgegeven voor de restantregeling hangt af van of het een ETG of NTG betreft. Ook de duur van de restantregeling hangt af van of het een ETG of...

 • stibat.jpg

  Recycling fietsaccu's

  Stichting Batterijen (Stibat) en de producenten en importeurs van elektrische fietsen van RAI Vereniging werken per 1 januari 2014 samen bij de inzameling en recycling van accu’s van...