APK Richtlijn 2014/45 verwerkt in Nederlandse regelgeving

In 2014 is een nieuwe APK-Richtlijn gepubliceerd (Richtlijn 2014/45), die uiterlijk 20 mei 2018 in de nationale wetgevingen geïmplementeerd moest worden.

APK

Dat is gebeurd met een publicatie in Staatscourant 27126 waarmee de Regeling Voertuigen en de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK zijn aangepast per 20 mei 2018.

Echter, de nieuwe eisen voor de spelingsdetector treden pas op 20 mei 2023 in werking. (art. I, onderdelen B, onder 2 en C)

In werkgroepen van het APK-overleg tussen RDW, IenW en brancheorganisaties is uitgebreid besproken en voorbereid ‘wat en hoe’ van de Richtlijn overgenomen moest gaan worden in de Nederlandse regelgeving. Daarbij was duidelijk dat we in Nederland al veel zaken geregeld hebben, en het aantal noodzakelijke aanpassingen relatief beperkt zou zijn.

De nu gepubliceerde wijzigingen in de Regeling Voertuigen gaan vooral over:

  • de waarschuwingssystemen (-lampjes) van ‘moderne’ (veiligheids-) systemen (ABS, eCall, gordelspansystemen, airbagsysteem, electronische stuurbekrachtiging, TPMS e.d.) mogen geen defect aangeven
  • controlepunten van voertuigen op LPG, CNG, LNG, waterstof
  • de mistvoorlichten moeten goed zijn afgesteld (controle met een koplamptestapparaat of lichtscherm; de verstelbaarheid van het koplamptestapparaat in verticale richting moet zodanig zijn dat de koplampen en mistlichten van het te controleren voertuig met het apparaat kunnen worden gecontroleerd)
  • introductie van de k-waarde 0,7 bij de roetmeting voor dieselvoertuigen die worden toegelaten na 31 december 2017
  • aan de bepalingen in artikel 5.2.11 (over emissies en emissiesystemen van personenauto’s) worden twee nieuwe leden / bepalingen toegevoegd over het aanwezig en niet defect zijn van het roetfilter: 
    9. Indien bij personenauto’s met een verbrandingsmotor met compressie-ontsteking de deeltjesmassa is gemeten in g/km en hiervoor in het kentekenregister vermelde waarde is kleiner dan of gelijk aan 0,005 g/km, moet het roetfilter aanwezig en niet duidelijk defect zijn. Wijze van keuren: visueel. 
    10. Indien bij personenauto’s met een verbrandingsmotor met compressie-ontsteking de deeltjesmassa is gemeten in g/kWh en de in het kentekenregister vermelde milieuclassificatie is gelijk aan of groter dan Euro 6 of Euro VI, moet het roetfilter aanwezig zijn en niet duidelijk defect zijn. Wijze van keuren: visueel.
  • een geldigheidstermijn van 24 maanden (i.p.v. 12 maanden) voor het keuringscertificaat van manometer, pedaalkrachtmeter, en rollenremtestbank

 


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971