Contourmarkering

Het aanbrengen van contourmarkering, formeel volgens de Richtlijn ‘opvallende markering’ geheten, is sinds juli 2008 verplicht voor nieuwe typen bedrijfsvoertuigen en sinds juli 2011 voor alle nieuwe voertuigen.

contourmarkering
Eisen volgens de EU

De bepalingen omtrent wanneer en hoe een voertuig moet zijn uitgerust met contourmarkering staan in Richtlijn 2007/35/EG. In deze Richtlijn wordt verwezen naar de inhoud van ECE Reglement 48 (R 48) over de installatie van verlichting. Richtlijn 2007/35 is in Nederland verwerkt in het Voertuigreglement.

Toepassing in de praktijk
Er is nog wel onderscheid tussen complete voertuigen met typegoedkeuring, chassiscabines met typegoedkeuring en voertuigen die voor een individuele toelating bij de RDW worden aangeboden.

Nieuwe complete voertuigen met typegoedkeuring moeten sinds 11 juli 2011 van contourmarkering zijn voorzien; tenzij het een voertuig is dat is opgegeven voor de restantregeling, in dat geval mogen dergelijke voertuigen nog tot 11 juli 2012 geleverd  worden zonder contourmarkering.

Chassiscabines hoeven op basis van de typegoedkeuring niet af-fabriek van contourmarkering te worden voorzien. Echter, als een van een opbouw voorziene chassiscabine bij de RDW ter keuring wordt aangeboden, dan wordt dat voertuig als een geheel nieuw voertuig beschouwd en moet ook de cabine van contourmarkering zijn voorzien.

Definitie van doorlopende lijn: onderbrekingen
De bepalingen over  'doorlopende opvallende markering’ en daarmee over de toegestane onderbrekingen zijn in R48 verruimd. Nederland hanteerde al soepelere bepalingen, en heeft in de ECE voorgesteld om die bepalingen op te nemen in R48. Dat is gebeurd in 2010. De handelwijze die de RDW al sinds 2009 hanteerde, staat in een RDW-brief met kenmerk VT2009/892.

R48, APK
De actuele tekst van R48 (in het Nederlands gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU in december 2011) is hiernaast voor leden (na inloggen) te downloaden.
Hoe er met contourmarkering wordt omgegaan in de permanente eisen en bij de APK, staat in art 153 van Bijlage VIII van de Regeling Voertuigen (aanvullende permanente eisen en gebruikseisen); ook hiernaast te downloaden na het inloggen.