RFID chip

Jaarlijks worden voor ruim 40.000 personenauto's vervangende kentekenplaten afgegeven. Het verdwijnen van de originele platen kan twee oorzaken hebben: verlies of diefstal. Bij verlies zal het in het algemeen gaan om 1 verloren plaat, bij diefstal om 2 gestolen platen.

RFID chip