Digitale tachograaf - Nationale uitzonderingen

28-11-2013

Lidstaten hebben op basis van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 561/2006 de mogelijkheid om nationaal uitzonderingen toe te staan. Deze uitzonderingen kunnen per land verschillen en kunnen soms leiden tot interpretatieverschillen.

Nederlandse vlag

Omdat niet altijd even duidelijk is hoe deze uitzonderingen in Nederland geïnterpreteerd moeten worden, is er in september 2007 een handhavinginterpretatie door Minister Eurlings uitgegeven als bijlage in een brief aan de EVO. Door deze nadere toelichting van de Minister, met o.a. de 12 uur clausule, is in Nederland een aantal ‘extra’ uitzonderingen ontstaan waar met name de BE-combinaties met een TMM > 3500kg in veel situaties gebruik van kunnen maken. Deze zijn hiernaast voor leden te downloaden (eerst inloggen).

Situatie in andere EU landen
Op de website van de Europese Commissie is een overzicht beschikbaar van de verschillende nationale uitzonderingen conform artikel 13.

 Overzicht uitzonderingen in alle EU landen

 Verordening (EG) nr. 561/2006