ELV: Besluit beheer autowrakken

Bedrijven die nieuwe personenauto’s, bestelwagens, drie- of vierwielige-bromfietsen als eerste op de Nederlandse markt brengen, moeten zich sinds 2002 houden aan het Besluit beheer autowrakken. Met het Besluit geeft de Nederlandse overheid invulling aan de Europese Richtlijn 2000/53/EG.

autosloperij

Het Besluit stelt eisen aan:

  • afgifte, inname en verwerking van autowrakken en de bijbehorende financiering
  • voorkoming van het gebruik van gevaarlijke stoffen in nieuwe voertuigen
  • hergebruik en de nuttige toepassing van bij de verwerking van het autowrak vrijkomende materialen
  • codering van materiaalaanduiding
  • verstrekken van demontage-informatie
  • het doen van een verplichte mededeling en een jaarlijkse verslaglegging

 

Collectieve oplossing
Voor leden van RAI Vereniging is er via Auto Recycling Nederland een collectieve oplossing. Leden kunnen op een redelijk eenvoudige manier invulling geven aan een aantal verplichtingen, waaronder het uitbrengen van een jaarverslag aan de uitvoerder van het Besluit beheer autowrakken.

Meer informatie