Inleiding Officiële publicaties

De technische eisen aan voertuigen in Nederland zijn al sinds het herziene Voertuigreglement (1995) gebaseerd op de regelgeving van de Europese Unie (EU); voor wat betreft de technische eisen voor toelating tot de weg moet in Nederland voldaan worden aan de Richtlijnen van de EU, of de overeenkomstige Reglementen van de ECE. Voor voertuigen met een ETG (Europese Type Goedkeuring) geldt dat in ieder geval.

Europees parlement

Belang van informatie over wijzigingen
Die Verordening en Richtlijnen worden met enige regelmaat aangepast. In de wetsteksten worden alleen de basis Richtlijnen van een bepaald onderwerp of aspect, remmen, verlichting, stootbalk, e.d. genoemd, maar daarmee worden ook alle wijzigingen bedoeld. Het is dus zaak om die wijzigingen te kennen, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de ingangsdata. Voor voertuigen met een typegoedkeuring zijn die ingangsdata ook weer van belang voor het mogen toepassen van de restantregeling.

Overgang naar ECE-Reglementen
De situatie is op dit moment echter tijdelijk wat complexer door Verordening 661/2009: de ‘Verordening Algemene Veiligheid’ van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan, en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden. (verder aan te duiden als de ‘GSR’; naar de Engelse naam: General Safety Regulation)
De GSR is een belangrijke en verstrekkende Verordening, waarmee met name een groot deel van de bestaande (technische) typekeurings-Richtlijnen ingetrokken gaat worden en vervangen gaat worden door het overeenkomstige ECE-Reglementen, danwel – indien er geen overeenkomstig Reglement is - vervangen worden door een Verordening met in principe dezelfde inhoud als de ingetrokken Richtlijn (veelal aangeduid als een ‘IM’: Implementation Measure), en een aantal nieuwe eisen geïntroduceerd wordt.
Voor nieuwe typegoedkeuringen is de GSR in werking getreden op 1 november 2012, voor nieuwe registraties is de ingangsdatum 1 november 2014.

Welke informatie vindt u verder onder Officiële publicaties Europa?