Langere en Zwaardere Voertuigen (LZV)

LZV´s zijn vrachtautocombinaties die langer en/of zwaarder zijn dan de wettelijke eisen die in Nederland normaal gesproken zijn toegestaan (25,25 m i.p.v. 18,75 m lengte en 60 ton i.p.v. 50 ton totaalgewicht).

LZV

Ervaringsfase
Na een zogenoemde ervaringsfase worden LZV’s sinds 1 januari 2013 structureel toegestaan, maar wel nog steeds via een ontheffingsverlening.

Het gebruik van LZV’s is geregeld in de Beleidsregel keuring en ontheffingsverlening LZV’s van de RDW.

Technische eisen
In de Beleidsregel keuring en ontheffingsverlening LZV’s zijn ook de technische eisen voor de LZV’s opgenomen.

Een aantal eisen is:

  • gesloten zijafscherming
  • maximaal 2 draaipunten
  • aslastmeter
  • markeringsbord met ‘LET OP! EXTRA LANG’ of 'EXTRA LONG'

Eisen bestuurder
Aan de bestuurder van een LZV worden extra eisen gesteld. Naast een rijbewijs CE en een getuigschrift vakbekwaamheid moet de bestuurder beschikken over een geldig CCV-certificaat ‘Rijvaardigheidstoets langere en/of zwaardere voertuigen’. Bovendien moet hij tenminste 5 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs CE en mag de rijbevoegdheid de afgelopen 3 jaar niet zijn ingetrokken wegens een overtreding of misdrijf.

EU
Maten en gewichten in het internationale verkeer worden geregeld in Richtlijn 96/53. De EU staat (nog) geen LZV’s toe in het internationale verkeer; landen mogen op nationale basis proeven houden. Wel mogen lidstaten in overleg grensoverschrijdend LZV verkeer toestaan. In een Benelux-beschikking hebben de Nederlandse en Belgische overheden vastgelegd dat zij grensoverschrijdend LZV verkeer toestaan. Op dit moment worden de (voertuig)eisen uitgewerkt.

Onderzoeksrapporten
In februari 2011 zijn twee onderzoeksrapporten verschenen over het gebruik van LZV's: Monitoring Verkeersveiligheid en LZV’s in de praktijk: Bedrijfseconomische, logistieke en maatschappelijke effecten. 

Beide rapporten schetsen een positief beeld:

  • besparingen ten aanzien van kosten, kilometers en CO2-uitstoot
  • geen knelpunten bij de doorstroming en verkeersveiligheid
  • en natuurlijk een wens om grensoverschrijdend vervoer met LZV's toe te gaan staan

Nuttige links

  • RDW - LZV’s algemeen
  • EMS (European Modular System) Informal Platform Group - een informatieve site waar onder andere de twee bovengenoemde Nederlandse rapporten uit februari 2011 over de effecten van de LZV te vinden zijn.

Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971