Publicaties EU en ECE

Op de website van de Europese Commissie is alle informatie over de publicaties van de EU op het gebied van automotive te vinden.

Europese commissie

Informatie over alle publicaties van de EU op automotive-gebied is te vinden op:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/index_en.htm

Meest recente publicaties
De meest recente publicaties voor personenauto’s, bestelauto’s, trucks en aanhangwagens (voertuigcategorieën M, N en O) staan op:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/motor-vehicles-trailers/index_en.htm

De meest recente publicaties voor gemotoriseerde twee-, drie en lichte vierwielers (voertuigcategorie L) staan op:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/motorbikes-trikes-quads/index_en.htm

De meest recente publicaties voor land- en bosbouwvoertuigen en aanhangwagens (voertuigcategorieën C, R, S en T) staan op:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/tractors/index_en.htm

Overige zoekopties
U kunt ook direct een document op nummer vinden op: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Verordeningen en Richtlijnen inclusief alle wijzigingen (de zogenoemde ‘geconsolideerde’ tekst) zijn te vinden op: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html?locale=nl.

Een overzicht van alle actuele Verordeningen en Richtlijnen m.b.t. de typegoedkeuring en toelating van personenauto’s, bestelauto’s, trucks en aanhangwagens met informatie over inhoud en ingangsdata kunt u hiernaast downloaden.

Vertalingen van ECE Reglementen
Op basis van de GSR (General Safety Regulation) wordt een groot deel van de bestaande (technische) typekeurings-Richtlijnen ingetrokken en vervangen door de overeenkomstige ECE-Reglementen.
De toe te passen versie van elk Reglement staat vermeld in bijlage IV van de GSR; die betreffende versies zijn allemaal vertaald in alle talen van de EU.

Die vertalingen zijn te vinden op https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39473; op deze webpagina staat dan een document / download, en daarin staat een overzicht van alle vertaalde Reglementen. Per taal kunnen die dan weer aangeklikt worden en geopend / gedownload.

ECE
De Reglementen van de ECE worden met grote regelmaat aangepast.
Dit gebeurt in WP29 (Working Party 29) van de ECE in Genéve, en de daaronder functionerende GR’s (Group of Rapporteurs on … ).
Informatie hierover is te vinden op http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html