Publicaties EU

14-08-2015

Op de website van de Europese Commissie is alle informatie over de publicaties van de EU op het gebied van automotive te vinden.

Europese commissie

Informatie over alle publicaties van de EU op automotive-gebied is te vinden op:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/index_en.htm

Meest recente publicaties
De meest recente publicaties voor personenauto’s, bestelauto’s, trucks en aanhangwagens (voertuigcategorieën M, N en O) staan op:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/motor-vehicles-trailers/index_en.htm

De meest recente publicaties voor gemotoriseerde twee-, drie en lichte vierwielers (voertuigcategorie L) staan op:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/motorbikes-trikes-quads/index_en.htm

De meest recente publicaties voor land- en bosbouwvoertuigen en aanhangwagens (voertuigcategorieën C, R, S en T) staan op:  http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/tractors/index_en.htm

Overige zoekopties
U kunt ook direct een document op nummer vinden op: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Verordeningen en Richtlijnen inclusief alle wijzigingen (de zogenoemde ‘geconsolideerde’ tekst) zijn te vinden op: 
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html?locale=nl

Een overzicht van alle actuele Verordeningen en Richtlijnen m.b.t. de typegoedkeuring en toelating van personenauto’s, bestelauto’s, trucks en aanhangwagens met informatie over inhoud en ingangsdata kunt u hiernaast downloaden.

Hoewel de inhoud van deze overzichten met de grootste zorg is samengesteld kan RAI Vereniging niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onvolledigheden. 
Stelt u een fout of onvolledigheid vast? Dan vragen wij u dit aan ons te melden. Bij voorkeur per e-mail, die u kunt sturen aan: Eugène Moerkerk en/of Kees Pereboom.