Europese stoffenwetgeving REACH

18 maart 2015

REACH betreft de Europese stoffenwetgeving. REACH staat voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie (en restrictie) van Chemische stoffen. De belangrijkste doelstelling van REACH is het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau voor mens en milieu bij de productie en het gebruik van stoffen.

chemicaliën

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven
De bewijslast voor het veilig produceren, veilig in de handel brengen en veilig gebruiken van (chemische) stoffen is met de invoering van REACH verschoven van de overheid naar het bedrijfsleven.

Stoffen, preparaten en hun toepassing moeten door de producent (fabrikant of importeurs, de rechtspersoon die het als eerste op de Europese markt brengt) vanaf 1 juni 2008 geregistreerd zijn, tenzij er gebruik gemaakt is van de preregistratie. De producent moet er voor zorgen dat zijn afnemers geïnformeerd zijn over samenstelling, risico’s, gebruik etc. Zonder registratie mogen stoffen en preparaten in principe niet toegepast worden in de EU.

REACH en auto-industrie
De auto-industrie heeft het belang van REACH tijdig onderkend. Op initiatief van ACEA (de koepelorganisatie voor de Europese automobielindustrie) is een Taskforce REACH opgericht en is er in de jaren 2007 en 2008 hard gewerkt aan een ‘Automotive Industry Guideline on REACH’ die bedrijven wereldwijd heeft geholpen met het implementeren van REACH in de bedrijfsvoering. In de zomer van 2012 is versie 3.1 van deze guideline gelanceerd.