REACH - Veel gebruikte termen

17 januari 2014

De termen voorwerp, stoffen, mengsels en preparaten worden veel gebruikt in de Europese stoffenwetgeving REACH. Voor de praktische beeldvorming is op basis van de formele definities hieronder enige nadere informatie opgesomd over ‘wat een stof, een mengsel of een bepaald product/voorwerp is?’.

chemische stoffen
Stof

Een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan. Voorbeelden zijn: methaan, koolwaterstoffen, kooldioxide, zwavelzuur, ethanol, calcium-carbonaat (kalk), siliciumdioxide (zand, kwarts), waterstofperioxide en elementaire metalen (bijv. koper, aluminium en magnesium). 

Mengsels (voorheen preparaten)
Een mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen. Dus alle vloeistoffen die zijn samengesteld uit meerdere chemische stoffen (motorolie, remolie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof, reinigingsmiddelen) en vloeibare substanties (verf, autolakken, lijmen, kitten, smeermiddelen) vallen hieronder. Gedestilleerd water valt er (dus) niet onder. Metaallegeringen (bijv. staal en messing) worden ook gezien als ‘preparaten’. Zo is een autolak een mengsel van ongeveer 20 à 30 stoffen. 

Voorwerp
Alle objecten waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor de functie van het object/voorwerp in hogere mate wordt bepaald (dan door de chemische samenstelling), enkele voorbeelden zijn: achterlichtunit, assen, bumper, bus, fiets, ketting, reflector, veegmachine, velgen, etc. 

Voorwerpen waaruit bedoeld is iets vrij te komen bij normaal gebruik dat aangemerkt wordt als chemische stof of preparaat. Voorbeelden zijn: luchtverfrisser (de geurstof die vrijkomt), brandblusser (het blusmiddel dat vrijkomt), een geurkaars (het aroma dat bij verbranding vrijkomt) en een complete auto die beschikt over een reservoir met ruitenwisservloeistof die bedoeld is om vrij te komen.

Banden en remblokken worden door internationale REACH-deskundigen uit de automobielindustrie vooralsnog niet beschouwd als een product (voorwerp) dat een stof (of preparaat) bevat dat bedoeld is om bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden vrij te komen.