Meer informatie en handige links

Op verschillende websites is meer informatie beschikbaar over de Europese CLP Verordening voor de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels.

links

Wij hebben de belangrijkste op een rijtje gezet.

Nederlandse Helpdesk EU-GHS 
Meer informatie vindt u ook op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen en informatie over de verplichtingen per doelgroep (fabrikant, importeur, distributeur, formuleerder).
Tevens is er informatie te vinden over de relatie met andere wetgeving, waaronder de transportwetgeving

Ook kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de helpdesk. 
RWS Leefomgeving (voorheen AgentschapNL) werkt samen met het RIVM bij het beantwoorden van de vragen. 
Voor branchespecifieke vragen kunnen leden van RAI Vereniging contact opnemen met Eugène Moerkerk.

Meer informatie 
Overzicht met oude en nieuwe symbolen   
Publiekscampagnes VWA op de website http://www.nieuwe-etiketten.nl/   
- Echa website:  
    Wat is CLP? 
    Wie moet een kennisgeving indienen? 
Praktische gids: 
   
Hoe stoffen aanmelden voor opname in de ECHA inventaris database van indelingen 
   en etiketteringen?  
Verordening 1272/2008