Regeling Voertuigen

De Regeling Voertuigen (voorheen Voertuigreglement) geeft de technische eisen weer waar alle wegvoertuigen in Nederland aan moeten voldoen. Dit is een breed scala aan voorschriften verdeeld over diverse hoofdstukken.

truck en oplegger

Eén hoofdstuk gaat in op de toelatingseisen, een andere op de permanente (APK) eisen en weer een andere op de gebruikseisen.

Via deze link komt u op officiële overheidspublicatie en heeft u altijd de meest actuele versie.

RAI Vereniging houdt alle wijzigingen bij en informeert haar leden tijdig over de ingangsdata en de gevolgen van de wijzigingen via de wekelijkse nieuwsbrief.