Regeling Voertuigen

In de Regeling Voertuigen zijn alle technische eisen opgenomen waaraan alle wegvoertuigen en voertuigcombinaties in Nederland moeten voldoen.

truck en oplegger

In hoofdstuk 1 zijn o.a. de eisen opgenomen voor de toelating tot de Nederlandse weg. Hierbij wordt verwezen naar richtlijnen en verordeningen, deze zijn elders te vinden.

In hoofdstuk 5 zijn de permanente eisen, ook wel APK-eisen, terug te vinden. Ook zijn in dit hoofdstuk de gebruikseisen opgenomen; deze eisen hebben o.a. betrekking op het vervoer van lading en op voertuigcombinaties.

Een actuele versie van de Regeling voertuigen is te downloaden op downloaden op www.overheid.nl.

RAI Vereniging houdt alle wijzigingen bij en informeert haar leden tijdig over de ingangsdata en de gevolgen van de wijzigingen via de wekelijkse nieuwsbrief.