Rijbewijs - Wet- en regelgeving in Europa

06-09-2013

De rijbewijseisen in Nederland voor het besturen van voertuigen zijn al sinds begin jaren tachtig gebaseerd op de regelgeving van de Europese Unie (EU).

rijbewijs

Reeds in een vroeg stadium is in Europa vastgesteld dat de voorschriften betreffende het rijbewijs onontbeerlijke elementen van het gemeenschappelijk vervoersbeleid zijn. Dergelijke Europese voorschriften hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid van het wegverkeer. Het vereenvoudigt bovendien het Europese vrije verkeer van personen die zich in een andere lidstaat willen vestigen dan de lidstaat die het rijbewijs heeft afgegeven. Gezien het belang van individuele vervoermiddelen, bevordert de harmonisatie van de voorschriften voor het rijbewijs, en het bezit van een Europees erkend rijbewijs, het vrije verkeer van personen in alle EU-landen.

Tweede en derde rijbewijs Richtlijn
De huidige eisen in Nederland en de meeste andere Europese landen zijn gebaseerd op de tweede Europese rijbewijsrichtlijn, oftwel: Richtlijn 91/439/EEG, die op 1 juli 1996 in werking is getreden.

De derde Europese rijbewijsrichtlijn, Richtlijn 2006/126/EG, is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en is op 19  januari 2013 in werking getreden.