Transitokenteken

Het transitokentekenbewijs biedt ondernemers en particulieren een oplossing voor het tijdelijke vervoer over de weg van niet in Nederland gekentekende voertuigen. Met het transitokentekenbewijs kunnen kentekenplichtige voertuigen met een van oorsprong buitenlands kenteken (of zonder kenteken) legaal over de weg door alle landen – in Europa én wereldwijd – gereden worden.

RDW logo

Het transitokentekenbewijs voldoet aan de eisen die in internationale verdragen zijn vastgelegd. Het transitokentekenbewijs kent een vormgeving die afwijkt van de reguliere Nederlandse kentekenbewijzen. Het document, dat 14 dagen geldig is, is uitgerust met hoogwaardige veiligheidskenmerken die ervoor zorgen dat het document moeilijk na te maken is.
Het voldoen aan internationale verdragen houdt in dat er op het kentekenbewijs een ‘datum eerste toelating’ vermeld wordt.

Procedure
De aanvraag van een transitokenteken moet gebeuren bij een RDW-keuringsstation. De RDW moet namelijk de identiteit van het voertuig onderzoeken. Van de voertuigen die de APK-plichtige leeftijd hebben bereikt en geen APK-certificaat uit een EU-land kunnen overleggen, controleert de RDW ook de technische staat.

Bezwaren
Veel bedrijven ervaren de aanvraagprocedure als omslachtig en het vermelden van de datum eerste toelating wordt niet als positief ervaren (andere landen kunnen het voertuig gaan beschouwen als een ‘gebruikt’ voertuig, terwijl het in een aantal gevallen om nieuwe voertuigen gaat die over de weg naar hun afleveradres zijn gereden).

Meer informatie is te vinden op de website van het RDW.