Vervoer 45 ft containers

Het vervoer van 45 ft containers is formeel niet mogelijk binnen de afmetingen die door de EU zijn vastgelegd (Richtlijn 96/53). In een ‘working document’ van de Commissie van de EU uit 2006 werd overheden echter de mogelijkheid geboden om voor uitsluitend binnenlands daarvoor wel uitzonderingen toe te staan.

45ft container

Vervoer 45 ft containers in Nederland
In Nederland mag bij het vervoer van 45 ft containers (stapelbaar en geschikt voor vervoer op een zeeschip) de maximale afmeting van de trekker/oplegger-combinatie met 12 cm worden overschreden. Dit is vastgelegd in de ‘Regeling meetmethoden en afmetingen van bedrijfsauto’s en aanhangwagens’.

Aanpassing conventionele chassis
De regeling moest het vervoer van 45 ft containers op standaard containerchassis mogelijk maken. In de praktijk functioneerde dit echter niet; ook met 12 cm extra was de lengte van de oplegger met een 45 ft container veel te lang. Vervoerdersorganisaties hebben gepleit voor een verruiming van de waarde van 12 cm om de regeling voor een conventioneel chassis effectief te laten zijn. De waarde is daarop door Verkeer en Waterstaat verruimd naar 80 cm.

Nieuwe bepaling
De betreffende bepaling in de ‘Regeling meetmethoden en afmetingen van bedrijfsauto’s en aanhangwagens’ luidt nu sinds 1 januari 2009 als volgt:
Artikel 1
2. Bij de vaststelling van de lengte van het voertuig worden de volgende delen en onderdelen buiten beschouwing gelaten:
m. maximaal 80 cm van een gestandaardiseerde laadstructuur in de vorm van een 45' container met een lengte van maximaal 13,72 m en een breedte van maximaal 2,50 m, indien deze container stapelbaar is en geschikt is voor vervoer op een zeeschip, mits het voertuig een oorsprong en bestemming heeft in Nederland en Nederland tussentijds niet verlaat.