Autobelastingen in 2020

19 december 2019

2020 is het laatste jaar van de beleidsperiode die behandeld wordt in de zogenaamde Autobrief II. Doelstelling van het kabinetsbeleid is om in deze periode de CO2-afhankelijkheid van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak en voor de bepaling van de BPM te verminderen.

autobelasting

De bijtelling is minder CO2-afhankelijk geworden doordat er sinds 2017 nog maar één algemeen bijtellingspercentage is van 22% en alleen nulemissie auto’s in een uitzonderingscategorie vallen. Met ingang van 1 januari 2020 betalen elektrische auto’s 8% bijtelling over de eerste € 45.000 van de fiscale waarde van de auto. Over het resterende bedrag betaalt men 22% bijtelling. Voor waterstof auto’s geldt deze aftopping niet.

Tegelijkertijd heeft het kabinet getracht de CO2-afhankelijkheid van het systeem in de BPM te verminderen. Men heeft dit gedaan door de vaste voet in de BPM te verhogen en het CO2-afhankelijke deel van de BPM te verlagen. In de jaren 2017 tot en met 2020 heeft men de BPM tarieven geleidelijk afgebouwd tot uiteindelijk 14,7% ten opzichte van de BPM tarieven in 2015. De afbouw van de BPM tarieven wordt echter gedeeltelijk weer ongedaan gemaakt door de overgang naar de WLTP uitstootwaarden, die ingaat per 1 juli 2020. De vaste voet in de BPM wordt op 1 januari 2020 verhoogd van € 360,- naar € 366,-.

Leden van RAI Vereniging kunnen hieronder een samenvatting van het Belastingplan 2020 downloaden.


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927