Autobelastingen in 2021

21 september 2020

Het ministerie van Financiën scherpt in 2021 de CO2 uitstootgrenzen voor benzine- en dieselauto’s in de BPM aan met 4,2% aan en verhoogt de tarieven met 4,38%. De vaste voet bedraagt €372,-

autobelasting

Met ingang van 1 juli 2021 verschuift het vaststellingsmoment voor de BPM van het moment van de tenaamstelling in het kentekenregister naar het moment van de inschrijving in het kentekenregister (de zogenaamde “eerste registratie”).

Nu het moment van de bepaling van de definitieve CO-waarde wordt verschoven naar het moment van de kentekenaanvraag hebben eventuele wijzigingen die aangebracht worden aan het voertuig na het moment van de kentekenaanvraag geen invloed meer op de hoogte van de af te dragen BPM. De CO-waarde die op het CVO van een voertuig vermeld staat, is leidend voor de BPM heffing. Het moment van de BPM afdracht verschuift eveneens van het moment van tenaamstelling naar het moment van kentekenaanvraag.

De bijtelling is minder CO2-afhankelijk geworden, doordat er sinds 2017 nog maar één algemeen bijtellingspercentage is van 22% en alleen nulemissie auto’s in een uitzonderingscategorie vallen. Met ingang van 1 januari 2021 betalen elektrische auto’s 12% bijtelling over de eerste € 40.000 van de fiscale waarde van de auto. Over het resterende bedrag betaalt men 22% bijtelling. Voor waterstof- en zonnecelauto’s geldt deze aftopping niet.

Leden van RAI Vereniging kunnen hieronder een samenvatting van het Belastingplan 2021 downloaden.


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927