Autobrief II aangenomen door Eerste Kamer

12 juli 2016

Op 5 juli 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief II van staatssecretaris Wiebes aangenomen. Het wetsvoorstel is hiermee wet geworden.

Eerste Kamer

De belangrijkste plannen van de staatssecretaris zijn als volgt: 

Het kabinet wil de CO2-afhankelijkheid van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak verminderen. De bijtelling wordt minder CO2 afhankelijk door in de komende jaren stapsgewijs naar één nieuw algemeen bijtellingspercentage te groeien voor alle auto’s, met uitzondering van nulemissie auto’s. Daarbij wordt het bijtellingspercentage voor de zeer zuinige auto’s verhoogd naar 22% met ingang van 1 januari 2017. Het bijtellingspercentage voor de groep zuinige auto’s wordt vanaf 2017 samengevoegd met het algemene bijtellingspercentage (nu 25%) tot het nieuwe percentage van 22%. Daarmee zijn er vanaf 2017 nog slechts twee percentages in de bijtelling. De CO2-afhankelijkheid binnen de bijtelling is daarmee sterk gereduceerd.

Het kabinet wil eveneens de CO2-afhankelijkheid van het systeem in de BPM verminderen. Men doet dit door de vaste voet in de BPM met ingang van 1 januari 2017 te verhogen van €175,- tot €353,- en het CO2-afhankelijke deel van de BPM tegelijkertijd met een gelijk aandeel te verlagen. De vaste voet in de BPM geldt voor alle auto’s met een CO2-uitstoot van 1 gram CO2 per kilometer of meer, met uitzondering van PHEV’s. Nul-emissie auto’s blijven gedurende de gehele Autobrief II periode vrijgesteld van BPM.

De staatssecretaris van Financiën verlaagt de BPM inkomsten in de periode 2017 tot en met 2020 geleidelijk tot uiteindelijk 14,7% ten opzichte van de BPM-inkomsten in 2015. Dit betekent dat de eerder bekend gemaakte BPM tarieven in 2017 met 0,96% worden verlaagd, in 2018 met 4,41%, in 2019 met 7,34% en in 2020 nog eens met 2,80%.

Leden van RAI Vereniging kunnen een uitgebreide samenvatting van de Autobrief II downloaden met daarin onder andere de laatste stand van zaken wat betreft de tarieven.


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927