Autobrief II

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met de Autobrief II. Dit voorstel voor aanpassing van het systeem van autobelastingen is op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.

autobelasting

Met de Autobrief II is een goede stap gezet in de richting van het ‘eenvoudiger belasten’ waar RAI Vereniging als aanjager van de brede maatschappelijke coalitie die op 1 juni jl. een voorstel naar de staatssecretaris stuurde toe opriep.

Ten aanzien van de tweede stap uit dat brede voorstel, het ‘slimmer stimuleren’, is een begin gemaakt maar er moet nog wel wat gebeuren in de totstandkoming van het EV Innovatiefonds.

BPM 
Ten aanzien van de BPM is een goede eerste stap gezet in de richting van afbouw van die belasting. Tot en met 2020 wordt 12% (uitgangssituatie 2016, dus effectief zal dat hoger zijn) van de BPM in fases afgebouwd.

MRB
De voorgestelde verlaging van de MRB is een goede zet en vooral de keuze om oudere dieselpersonen- en bestelauto’s meer te gaan laten betalen is in lijn met de luchtkwaliteitdoelstellingen van het kabinet.

Bijtelling
Ten aanzien van de bijtelling had RAI Vereniging liever een algemeen tarief van 21% (in plaats van 22%) gezien. Het lage tarief voor emissieloze voertuigen van 4% is zelfs lager dan de 7% die wij hadden voorgesteld en daar zijn we dus blij mee. Tezamen met de afbouw van de BPM zal dit een einde maken aan de marktverstoring die de afgelopen jaren de automarkt teisterde.

EV Innovatiefonds 
Het is begrijpelijk dat in Autobrief II van het ministerie van Financiën geen uitspraken worden gedaan over het beoogde EV Innovatiefonds dat met name vanuit het ministerie van IenM en EZ wordt gevoed. Het is goed dat in Autobrief II een duidelijke link wordt gelegd met dit fonds en de inzet van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.