Belastingplan 2019

19 september 2018

Dinsdag 18 september heeft de minister van Financiën zijn Belastingplan 2019 gepresenteerd. De BPM-inkomsten voor 2019 worden geraamd op €2,2 miljard, de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting op €4,3 miljard. In de BPM zijn er geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de eerder aangekondigde uitstootgrenzen en tarieven

prinsjesdag

De belangrijkste aangekondigde beleidsmaatregelen zijn de voorgenomen afschaffing van de teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer met ingang van 1 januari 2020 en een verhoging van de Eurovignet tarieven. De ingangsdatum van de tariefsverhoging is nog onzeker aangezien die afhankelijk is van de ratificatieprocedures in de verschillende Eurovignet landen, maar wordt of 1 juli 2019 of 1 januari 2020.

De eerder al tot 1 januari 2020 uitgestelde invoering van de fijnstoftoeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram/km is opnieuw tot nader order uitgesteld vanwege problemen bij de Belastingdienst. Er is nu geen nieuwe invoeringsdatum bepaald, de toeslag wordt ingevoerd “met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip”, oftewel wanneer de Belastingdienst zijn automatiseringssystemen op orde heeft.

Alle overheidstarieven worden in 2019 met 1,2% inflatiecorrectie verhoogd. Deze inflatiecorrectie is doorgevoerd in de tarieven die in deze samenvatting zijn opgenomen. Leden van RAI Vereniging kunnen hieronder een samenvatting van het Belastingplan 2019 downloaden (Nederlands en Engels)


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927